Den grønne omstilling banker også på dørene her på Nordfyn – og allerede næste år skal virksomheder i EU med mere end 500 ansatte (virksomheder, der i dag er omfattet af NFRD) indberette for regnskabsåret 2024. De kommende år vil flere og flere virksomheder blive ramt – sandsynligvis nogle af din virksomheds kunder. Det betyder, at de også vil kræve dokumentation fra dig.

Ét af de områder der skal dokumenteres, er biodiversitet.

nature works

Ann Berit Frostholm, som har Nature Works, arbejder for større danske virksomheder med at finde biodiversitetsmæssige indsatsområder, og at dokumentere indsatserne og effekten.

”Din virksomheds rolle i at stoppe tab af biodiversitet og forringelser af økosystemer er nok ikke det, der presser sig mest på i hverdagen. Men ligesom du har lært at forholde dig til affaldssortering, energiforbrug og klimapåvirkning som led i at drive din virksomhed med samfundsansvar, så kommer mange virksomheder nu og i de kommende år til at se nærmere på deres påvirkning og afhængighed af naturen.”

Næsten alle virksomheder påvirker eller er afhængige af biodiversitet i en eller anden grad. Før virksomhedens arealer blev bebygget lå der måske et udyrket område, som havde en funktion som levested for nogle planter og dyr. Arealet kan have haft betydning for kulstoflagring, tilbageholdelse af nedbør, naturlig vandrensning eller vinterhi for vilde bestøvere. Til gengæld har virksomheden stadig i dag udenomsarealer, hvor man kan arbejde med biodiversitet.

autolocks ejer

AutoLock, som specialiserer sig i tyverisikring af varebiler, er gået i gang med flere tiltag til gavn for biodiversiteten, på virksomhedens arealer.

Ejer Nicholas Thompson fortæller: ”Efter at have installeret solceller og jordvarmeanlæg er vi gået i gang med flere biodiversitetsprojekter: I efteråret gik vi i gang med etablering af et mindre skovareal på 1050 træer – ca. 850 er allerede plantet, derudover er vi i gang med 150 m2 Plant-For-Vildtet arealer udenfor kontoret. Plant-For-Vildtet arealerne har til formål at skabe bosteder for insekter og smådyr. Desuden er det allerede planlagt at få kortlagt arealernes biodiversitet – og her er jeg så småt selv gået i gang på amatørplan. Fra kontoret er der også udsigt til en større sø, som jeg gerne vil have opklaret i samarbejde med en vidende person, for at sikre det bedste for vandmiljøet.”

udsigt fra vinduet

De forskellige biodiversitetstiltag springer både ud af en personlig interesse og et ønske om at give igen til naturen – men derudover håber Nicholas selvfølgelig også at det kan inspirere både til handling og handel, når AutoLock bruger det aktivt i kommunikationen. På sigt ligger der et stort ønske om at etablere en alternativ støjafskærmning ud til Søndersøvej.

naturen

Når du selv vil starte biodiversitetsarbejdet, har Ann Berit Frostholm tre gode råd til dig og din virksomhed, så du bliver mere beslutningsdygtig:

”Det er for det første vigtigt at lave en risikovurdering. Er der steder, hvor virksomheden belaster naturen direkte eller indirekte? Hvis ja, lav en strategi for udfasning af problematiske materialer og produktionsmetoder. Man skal også få kortlagt naturværdierne og -potentialerne på virksomhedens egne arealer, flader og facader og få udarbejdet en plan for, hvilke forbedrende biodiversitetstiltag, der øger naturværdierne. Og som det tredje skal man kortlægge virksomhedens afhængighed af ressourcer, der stammer fra naturen, fx træ, plantefibre, bestøvning, mineraler.”

Husk at du kan søge henholdsvis SMV: Grøn på op til 200.000 til både rådgivning og investering, eller SMV Grønne kompetencer om medfinansiering til at blive klogere på, hvordan I kan gribe biodiversitets- og bæredygtighedsarbejdet an hos jer. Disse puljer kan søges her:

Se mere om SMV: Grøn 

Se mere om SMV: Grønne Kompetencer

Se mere

Når din virksomhed skal i gang med at bidrage positivt til biodiversiteten, er Nature Works til kompetent til at rådgive om hele processen: Se mere på nature-works.dk/raadgivning