Bestyrelsen i Nordfyns Erhverv og Turisme

NEET’s bestyrelse består af 12 personer, hvoraf 1 medlem har observatørstatus.

Bestyrelsen sammensættes således:

  • Nordfyns borgmester
  • Formand og næstformand for det udvalg i Nordfyns Kommune, der har ansvaret for erhverv og turisme
  • 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen, samt
  • Nordfyns Kommunes kommunaldirektør, der har observatørstatus

Medlemmer af bestyrelsen i Nordfyns Erhverv og Turisme

Henrik Fagerberg
Formand
Kontakt

Per Maegaard
Næstformand
Kontakt

Jimmy Rasmussen
Næstformand
Kontakt

Mette Skifter
Medlem
Kontakt

Niels Henrik Ove
Medlem
Kontakt

Kent Stenvang
Medlem
Kontakt

Dorthe Møller
Medlem
Kontakt

Svend Erik Errebo-Hansen
Medlem
Kontakt

Mette Landtved-Holm
Borgmester
Kontakt

Anja Lund
Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Kontakt

Dorte Schmidt
Næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Kontakt

Morten V. Pedersen
Kommunaldirektør
Observatørstatus i bestyrelsen
Kontakt

Kontakt

Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme

Direktør

Per Olesen

Tlf. 40 27 09 13
E-mail: po@neet.dk