Årets virksomhed

Hvert år på generalforsamlingen kårer Nordfyns Erhverv og Turisme den virksomhed på Nordfyn, der har gjort det bedst.

En lang række virksomheder på Nordfyn har gennem årene fået den flotte titel af Årets virksomhed.

Årets virksomhed 2023: Restaurant MøBer

Restaurant MøBer blev Årets Iværksætter 2021, og restauranten har haft en imponerende udvikling.

Der bliver hele tiden udviklet nye koncepter, herunder nytårsaften (selvfølgelig udsolgt), og etablering af lækkert lounge-område.

Passionen med gæsteservice og god mad er blevet bemærket. Ikke kun af gæsterne, der både er lokale og gæster fra hele Danmark.

Restaurant MøBer blev i 2023 kåret til Syddanmarks bedste spisested og nomineret til bedste spisested i Danmark.

Årets virksomhed 2022: Eilersen

Årets virksomhed Eilersen

Årets virksomhed 2022 er Eilersen. Virksomheden har haft nogle omsætningsmæssigt rigtigt gode år i 2020 og 2021 og har stadig stigende omsætning. Virksomheden har et stærkt brand og produktion i flere lande, men er stadig forankret i Nordfyn og Skamby, hvor virksomheden blev etableret i 1895.

Årets virksomhed 2021: Bogense Plast

Årets virksomhed De tre ejere af Bogense Plast: CEO Per Grunddal Jørgensen, COO Anja Drewsen og CFO Ib Jensen.

Bogense Plast fik prisen som Årets Virksomhed 2021 for succes med et vellykket generationsskifte, investering i robotteknologi der har givet store konkurrencefordele og ikke har betydet fald i medarbejderantal, men snarere det modsatte, og virksomhedens forankring i det lokale.

CEO Per Grunddal Jørgensen slog fast, at Bogense Plasts succes ikke skyldes held, men tilstedeværelse, gode kunder, effektivitet og evnen til at gribe momentum og det der skal til.

Årets virksomhed 2020: Compusoft

Compusoft i Søndersø er højteknologisk virksomhed, der både leverer hardware og software løsninger til deres kunder.

Kundesegmentet er i høj grad inden for turisme, attraktioner og svømmehaller. Det handler om adgangs, betalings, booking, kapacitetsstyringssystemer. I øjeblikket er Compusoft ved at lave løsninger til Rosenborg Slot, Amalienborg Slot og Koldinghus.

Marinaer er også et område der fylder meget. Her kan der automatiseres så meget ved hjælp af Compusofts systemer, så de kan køre helt uden bemanding.

Der er massiv vækst i virksomheden, og dette gælder ikke mindst på eksportmarkederne. Det er primært i Skandinavien, men også i det øvrige Europa.

Det svenske campingdynasti First Camp, der jo også er kommet til Nordfyn, bruger Compusoft teknologi til at understøtte hele deres digitale platform. Det har betydet en fordobling af online bookninger på bare et år.

Fremtiden i virksomheden ser rigtig godt ud, og der forventes en ikke ubetydelig vækst de kommende år.

 Det er bestyrelsen i NEET, der vælger hvem der skal være årets virksomhed, og for året 2020 faldt valget på Compusoft.

Begrundelsen var bl.a. virksomhedens evne til konstant at udvikle, skabe overskud og vokse på eksportmarkederne.

Årets virksomhed 2018: Wencon

Wencon blev startet af Erik Wendelin for over 30 år siden og er vokset lige siden.

Wencon sælger en pasta der kan tætne og reparere opståede utætheder i rørsystemer, ventiler og andre væskeførende komponenter. Kunderne er i den maritime sektor, og består primært af store rederier og skibsværfter. Der er dog også mange kunder i offshore branchen.

Wencons produkter sælges gennem 20 agenter fordelt rundt om på hele kloden. Der er også rigtig mange skibe der sejler rundt med et fast reparations sæt, så de på skibet kan udfører pludselig opståede utætheder. Med disse reparation sæt følger altid en udførlig vejledning, så besætningen vil altid kunne udføre en midlertidig, men også blivende reparationer. Dermed er det ikke kun produkter, men hele løsninger, som Wencon sælger.

Wencon har også nye produkter på vej, hvilket forventes at øge omsætningen markant.

Årets virksomhed 2019: House Nordic ApS

House Nordic ApS blev etableret for præcis tre år siden og er vækstet med raketfart. Det var i starten et sats at bestille tre containere hjem, men det gik forrygende og efter et halvt år blev den første medarbejder ansat.
Siden er det gået stærkt med større lager, større sortiment og flere medarbejdere. Andre kunder og større kunder er en del af væksten. House Nordic er på den relativt korte bane, de har eksisteret, vækstet på alle punkter og har i dag en flot økonomi med et højt afkast.
Medarbejderstaben er i samme periode vokset fra en ansat til 40, hvoraf de 25 er fuldtidsansatte. Og rejsen er først lige begyndt.

Årets virksomhed 2016: Scandrums A/S

Begrundelse for tildeling:

Virksomheden er vækstet flot i et konkurrencepræget marked. Dette er sket via

 • nyudvikling af produkter
 • stor fleksibilitet i forhold til kundernes behov
 • opkøb i såvel Danmark som udlandet.

Samtidig har den tætte dialog med samarbejdspartnerne omkring miljøtiltag, samt virksomhedens fokus på at reducere vand-, el- og varmeforbrug, givet virksomheden en grøn profil.

Årets virksomhed 2017: REA Automatdrejning ApS

Begrundelse for tildeling:

Virksomheden har igennem flere år vist en evne til at vækste med årlige vækstrater de sidste tre år på tre til fire procent. Virksomheden har en høj indtjeningsgrad, som forventes at fortsætte, og nye kunder finder vej til virksomheden fra hele Europa. 35 til 40% af produktionen eksporteres.

Ligeledes har Rea en stor fastholdelsesgrad af medarbejderne og har et socialt aspekt i personalepolitikken.

Inden for de sidste tre år er arbejdsstyrken hos REA steget med 7 til 8% årligt.

Årets virksomhed 2015: JUTEK

JUTEK er valgt som årets virksomhed for den flotte udvikling, virksomheden har været igennem. Jørgen Kæhlershøj startede virksomheden op uden at have specielle forudsætninger for produktion af traktorer til juletræsproduktion. Men Jørgen havde en fornemmelse af, at der var et marked for det, og innovation og kundetilpassede produkter har været nøglen til virksomhedens succes.

Ordet ”innovation” har været brugt i JUTEK, længe før ordet er kommet på alles læber gennem de senere år. Det er en meget vigtig del af virksomhedens kultur og har været altafgørende for den succes, som virksomheden har opnået.

Dertil kommer, at JUTEK udvikler og fremstiller direkte ud fra kundens behov; og kan problemstillingen ikke umiddelbart løses, så skal de nok finde en løsning hen ad vejen.

Årets virksomhed 2014: Højgård Hestehospital

Højgård Hestehospital er førende i Danmark og er internationalt kendt i branchen. Virksomhedens ejere er vækstorienterede og nytænkende med økonomisk soliditet samtidig med at der er en samarbejdsorienteret indstilling til omgivelserne.

Der investerer løbende i nye produktionsmetoder og videntilførsel hvilket sikrer konkurrencedygtighed i et internationalt marked som Højgård Hestehospital agerer i.
Derfor finder Nordfyn Erhverv virksomheden egnet til at være årets virksomhed.

Øvrige faktorer for tildeling af titlen er, at ejerne:

 • Gennem mange år har udviklet virksomheden til et topprofessionelt hestehospital både i Danmark og internationalt.
 • Til stadighed udvikler de bedste metoder til operationer.
 • Udviser en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer i virksomheden.
 • Viser respekt og tillid til andre aktører i markedet og har lyst til at engagere sig i lokal udvikling.
Årets virksomhed 2013: Hasmark Strand Camping

Mette og Lars Skifter er indehaver af Hasmark Strand Camping og har med deres store engagement og arbejdsindsats opbygget en virksomhed, der har sat Nordfyn på Danmarkskortet.
I et kreativt og positivt samarbejde med alle der ønsker vækst, har Mette og Lars Skifter formået at få alle positive kræfter til at arbejde sammen for at skabe et oplevelsesmiljø, der er meget prisværdigt i Danmark.
Titlen ”Danmarks bedste campingplads” i 2013, fortæller at den strategi som Mette og Lars Skifter har lagt er rigtig.

Øvrige faktorer for tildeling af titlen er, at ejerparret:

 • Evner at omsætte ideer til optimale løsninger for sine gæster.
 • Forstår at holde fast i og løbende udvikler nye oplevelser sammen med en stab af dygtige medarbejdere.
 • Udviser en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer.
 • Viser med deres tætte samarbejde med Nordfyns Kommune og andre aktører, at lysten til at engagere sig i lokal udvikling er en fast del af engagementet for Hasmark Strand Camping.
Årets virksomhed 2012: REA Automatdrejning ApS

REA Automatdrejning ApS modtog prisen som Årets Virksomhed 2012 i skarp konkurrence med henholdsvis MT Miljøteknik ApS og ACT Innovation ApS.

Begrundelsen for kåringen er blandt andet, at REA Automatdrejning ApS med stort fokus på det rationelle, har formået at finde nye veje som global underleverandør i et meget konkurrencepræget område. Af samme grund fremstår REA Automatdrejning ApS som rollemodel for andre ejerledede virksomheder i Danmark.

REA Automatdrejning ApS evner at omsætte ideer til optimale kundeløsninger. Otterup-virksomheden forstår at holde fast i og udvikle dens kompetencer med en stab af dygtige medarbejdere og ejere. REA Automatdrejning ApS udviser en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer – både når det gælder virksomhedens drift, og når der sker generationsskifte. REA Automatdrejning ApS viser stor forståelse for vigtigheden af den lokale udvikling for virksomheden selv samt for det lokale erhverv og arbejdsmarked.

 

Årets virksomhed 2011: Nordfrim A/S

Årets virksomhed blev Nordfrim A/S. De har forstået at finde nye veje på den globale scene i en usædvanlig og unik niche.
De er et eksempel til efterfølgelse, fordi de evner at omsætte ideer til brugbare forretningsområder, og de forstår at holde fast i globale samarbejder på trods af kulturelle og forretningsmæssige forskelle.

Desuden udviser de en særdeles god omhu for de økonomiske og investeringsmæssige udfordringer, der er for en virksomhed i vækst, og viser stor forståelse for vigtigheden af den lokale udvikling for erhverv og arbejdsmarked.

Årets virksomhed 2010: Senmatic A/S

Senmatic A/S evner at forny sig og søge nye veje i den globale konkurrence. Virksomheden fremstår som en rollemodel for andre, fordi den har:

 • Beskæftigelse af alle uddannelsesniveauer i et kreativt og trygt miljø
 • Overskud til at udvikle nye virksomheder i eget regi
 • Engagement i den lokale erhvervsudvikling og arbejdsmarkedspolitik
Årets virksomhed 2009: Gartneriet Hjortebjerg

Gartneriet Hjortebjerg er en usædvanlig veldrevet familieejet virksomhed i 3. generation med et geografisk udgangspunkt i det nordfynske og med et globalt udsyn.

Virksomhedens ejere er på forkant med udviklingen mht. alternative energiformer og er dermed med til at fremhæve Nordfyn som et område, hvor viden om energioptagelse og anvendelse kan omsættes til praktisk handling. Med denne aktive indsats er Gartneriet Hjortebjerg med til at promovere Nordfyn. Som rollemodel viser Gartneriet Hjortebjerg andre virksomheder, at god forretningsmæssig viden og velovervejet og ultimativ risikovillighed kan føre til vækst i en konkurrencepræget verden.

Årets virksomhed 2008: Egehøj Champignon

At virksomhedens ledelse har vist, hvordan en virksomhed, som indeholder stor viden, dygtighed og forretningsmæssig talent, på trods af et ekstremt konkurrencepræget marked, skal udvikles for at klare sig.

At virksomhedens ledelse har forstået, i en global og foranderlig verden, at holde fast i det sociale engagement i forbindelse med integration af arbejdskraft, de familiemæssige værdier og den lokale tilknytning.

Som rollemodel har Egehøj Champignon A/S vist omverdenen, at med konstant fokus på virksomhedens produkter og drift er det stadig muligt at skabe vækst i danske virksomheder.

Årets virksomhed 2007: Alex Andersen Ølund

Virksomheden har vist hvordan man, med hårdt arbejde og forretningsmæssigt talent, kan starte en virksomhed i det små og styre den til at blive en af de førende virksomheder i branchen i Danmark. Virksomhedens tidligere ejere har vist hvordan man med succes, både på det økonomiske og menneskelige plan, kan overdrage en familieejet virksomhed til næste generation.

Virksomheden har udvist stort socialt engagement og været i stand til at bevare den familiemæssige kultur trods den usædvanlige vækst virksomheden har været igennem, både lokalt og på europæisk plan. Som rollemodel for andre har virksomheden vist, at det stadig er muligt at drive virksomhed til succes med udgangspunkt i det danske.

Årets virksomhed 2006: Acer Design

Virksomhedens ejere har udvist et ualmindeligt lokalengagement, som på mange måder har løftet lokalområdet og gjort Bogense kendt ud over det nordfynske område.
Med en kombination af global/lokal tænkning og adfærd har Acer Design vist omverdenen, at man kan få succes med et globalt forretningsområde placeret på Nordfyn.

 • Virksomhedens faglige niveau er af høj international klasse.
 • Virksomheden har synliggjort Bogense og Nordfyn mange steder i verden.
 • Virksomheden har dokumenteret, hvordan familieejede virksomheder kan fungere optimalt.
 • Acer Design er blevet rollemodel for andre.
Årets virksomhed 2004: Odense Skolefoto
 • Odense Skolefoto A/S har gennem innovativ og fremsynet ledelse skabt den mest højteknologiske virksomhed inden for sit branchefelt. Virksomheden har taget den digitale udvikling og gjort den til en integreret del af virksomheden.
 • Odense Skolefoto A/S er en virksomhed i stor fremgang. Virksomheden er med sine investeringer med til at gøre Nordfyn til et stærkt vækstområde i Danmark.
 • Odense Skolofoto A/S har udvist stort erhvervspolitisk engagement for udvikling af det nordfynske område. Ledelsen er altid klar til at give nye iværksættere gode råd og vejledning.
Årets virksomhed 2005: Emmelev A/S

Familieaktieselskabet Emmelev A/S er en virksomhed i konstant udvikling. Den har formået at sætte Nordfyn på det eksportsmæssige landkort og i vore nabolandes bevidsthed som en af Nordeuropas største oliemøller.

Lokalt er Emmelev A/S med sin 50 ansatte en af Otterup Kommunes største arbejdspladser, men formår også at skabe en lang række arbejdspladser i kølvandet på udviklingen.
Udviklingen foregår ikke kun i virksomhedens egen administration, produktion eller blandt chaufførerne, men også eksternt i transportsektoren og blandt de producerende landmænd. Derved skaber Emmelev A/S en lang række følgearbejdspladser – til gavn for hele Fyn.

Virksomhedens produktudvikling er til gavn for miljøet. Råstofferne kommer fra naturen og er i sidste ende igen til nytte for naturen. Intet går tabt i produktionen – selv det overskydende restprodukt anvendes til kvægfoder.

Med en konstant kamp for at få de danske politikere til at tillade brugen af biodiesel, skal der en vis portion mod og kampgejst til, hvilket Emmelev A/S er i besiddelse af. Emmelev A/S er samtidig en fremsynet virksomhed, hvis produkt har styrken til at kunne ændre danskernes levevis.

Årets virksomhed 2003: DK plant

Begrundelsen er:

 • At DK Plant A/S gennem innovativ og fremsynet ledelse har skabt en af dansk gartnerbranches stærkeste nicheproduktioner.
 • At DK Plant A/S med en ansvarlig personaleholdning har tiltrukket og samtidig fastholdt en stab af velkvalificerede medarbejdere.
 • At DK Plant A/S har udvist stort erhvervspolitisk engagement for udvikling af det nordfynske område.
 • At DK Plant A/S har udvist en usædvanlig social ansvarlighed ved deltagelse i arbejdet for ansættelse af den svage arbejdskraft på Nordfyn.

Årets virksomhed 2002:    Bogense Plast

Årets virksomhed 2001:    HEW

Årets virksomhed 2000:    Gartneriet Egeløkken

Årets virksomhed 1999:    Drivadan

Årets virksomhed 1998:    Kims A/S

Årets virksomhed 1997:    Områdeavisen

Årets virksomhed 1996:    Ergomat

Årets virksomhed 1995:    EWO

Årets virksomhed 1994:    Jo-EL

Årets virksomhed 1993:    Renobil

Kontakt

Jørgen Stig Bårris

Erhvervskonsulent

Jørgen Stig Bårris

Tlf. 61 96 05 69
E-mail: jsb@neet.dk

Martin Hjorth

Erhvervskonsulent

Martin Hjorth

Tlf. 61 19 15 99
E-mail: mrh@neet.dk