De fleste virksomheder vil jo gerne vokse og tjene nogle flere penge. Men hvordan kommer man hen til det?

Det kræver planlægning og ikke mindst finansiering at forme en vækststrategi. Derfor er der godt nyt til de nordfynske virksomheder.

Googles uddannelsesbus, der turnerer rundt i hele Danmark, kommer som bekendt til Nordfyn og Søndersø den 23. og 24. september. Og lige præcis d. 23. september fra kl. 15-17 kører kurset ’’Sådan planlægger og finansierer du din vækststrategi’’ i uddannelsesbussen. Det er Google, som i samarbejde med sine partnere, står for dette meget nødvendige kursus. Det går igennem alle de facetter der indgår i sådant et komplekst projekt.

Googles partnere er dem der underviser i bussen, og det er ikke hvem som helst:

  • Erhvervshusene
  • PwC
  • Danske Bank
  • Innovationsfonden
  • Vækstfonden

Erhvervshusene er de nye erhvervsfremmeenheder, der erstatter de gamle væksthuse. Her er der specialister samlet, der skal understøtte den lokale erhvervsfremme. Herfra vil en repræsentant fortælle om det at lave et strategidokument, der kun fylder én side. Men som danner grundlag for virksomhedens videre vækst.

En repræsentant fra PwC, verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder med over 236.000 ansatte, vil fortælle om de mekanismer der rører sig i processen omkring økonomistyring, budgettering og rapportering i forbindelse med vækststrategien.

Danske Bank stiller med en medarbejder, der fortæller om selve finansieringen der skal til for at kunne vækste. Det er næsten umuligt at vækste uden det rette kapitalgrundlag, så det skal være på plads i strategien.

Innovationsfonden kommer og fortæller om muligheder for udvikling og vækst, ved hjælp af kapital fra tilskudsmidler. Innovationsfonden har en lang række programmer, hvor der kan søges midler. Kom og bliv klogere på det.

Den sidste partner, der skal nævnes, er Vækstfonden. Vækstfonden er en statslig fond, der er sat i verden, for at skaffe innovative vækstvirksomheder risikovillig kapital.

Så en opfordring til de nordfynske virksomheder: Mød op. Her er noget at komme efter hvis man ønsker at vækste, eller bare få nogle gode ideer til hvordan den fortsatte udvikling skal være.

Og husk, der er helt gratis.

Tilmeld dig kurset her!