På Lundsbjerggaard ved Veflinge er det mælkeproduktionen, der er i højsædet. Det er Jerseykvæg der går rundt i staldene, og det er fra dem vi får råvaren, mælk, som jo indgår i fødekæden i de fleste husstande i Danmark. I hvert fald under en eller anden form.

Det er gårdejer Otto W. Pedersen og hans ældste søn Jesper, der styrer løjerne.

Men når man nu er mælkeproducent, så har man jo ikke den store glæde af alle de tyrekalve, der bliver født i bedriften.

Lundsbjerggaard gårdbutik

Lundsbjerggaard Gårdbutik

”Det er der dog råd for”, siger Jesper, som også siger at der kommer nogle nye EU-regler for behandling af tyrekalve fra 2022. Det er nemlig sådan, at de får tyrekalvene slagtet hos Skallebølle Slagtehus, og så bliver kødet solgt fra deres egen gårdbutik, fortæller Jesper:

”Vi har et rigtig godt produkt, og publikum har taget godt imod kødet. Kalvene opdrættes lokalt, og de får lokalt produceret foder uden nogen form for tilsætningsstoffer. Så der skal ikke transporteres sojaprotein eller andet den halve vej rundt om jorden. Der er kort vej til slagteriet, så kalvene bliver ikke stressede af lange transporter. Og der er kort vej tilbage til os, der skal sælge det forarbejdede kød. Desuden er det kun grovfoder der fodres med. Det giver køerne en naturlig opvækst, og deres vækst forceres ikke af nogen form for vækstfremmere.”

Det er jo også godt for økonomien i sådan et landbrug, når der kommer penge ind for de tyrekalve, man ellers ikke kunne anvende i produktionen. Det er dog ikke nær så mange tyrekalve som kviekalve der fødes, da der kønsvælges ved befrugtning af kvæget, uddyber Otto.

Jesper ved kalvene Lundsbjerggaard

Masser af aktiviteter

Det er en utrolig klimavenlig produktionsform der anvendes på Lundsbjerggaard, fortæller Otto.

I dagligdagen er det Jesper, der står for hele mælkeproduktionen på gården. Besætningen består af 140 køer, der hver dag malkes af en robot. Imponerende at se det fungere i virkeligheden. Otto hjælper til i produktionen om morgenen, men er ellers optaget af administrativt arbejde.

De forventer at der er mere gang i gårdbutikken i løbet af de kommende år. ”Der er plads til flere frysere i butikken,” siger de begge. Der skal også mere gang i markedsføringen på flere platforme, er planen.

En anden ting man har gang i på Lundsbjerggaard, og som ikke har noget med gårdbutikken at gøre, er eksport af drægtige kvier. Det er til en del lande, blandt andet Rusland og flere lande i Mellemøsten.

Så der er gang i den på Lundsbjerggaard.

 

Læs mere

Se mere om Lundsbjerggaard Gårdbutik her!