© Jens Wognsen

Rikke Lindhøj, bureauleder i Nordfyns Erhverv og Turisme, fortæller at turistsæson 2023 på Nordfyn overordnet set er gået godt:

Hvis man kigger på alle segmenter, ligger Nordfyn med en vækst på 2%, hvor landsgennemsnittet er status quo og det fynske gennemsnit ligger på minus 3%. Så det er godt gået af Nordfyn.”

Disse tal gælder til og med august måned.

Rikke fortæller, at forventningerne til denne sæson var, at vi ville lande på ca. samme niveau som 2022. Og da vejret i juli var meget vådt, så hang mundvigene lidt. På trods af det våde vejr var der kun en tilbagegang i juli på 2%, så det var betydeligt bedre end frygtet, påpeger hun. Dette skal også ses i sammenhæng med at landsgennemsnittet faldt med hele 5%.

Campingsegmentet har haft en tilbagegang gennem de sidste par år, men nu går det den helt rigtige vej. Campingpladserne står for den største fremgang på hele 10%, og det er faktisk ret imponerende. På feriehusene ses en lille fremgang, men de ligger ellers ret stabilt i markedet. Det skal ses i lyset af, at der har været en tilbagegang på 4%, når man kigger på hele Fyn.”

I år har tyskerne i højere grad end tidligere kigget mod camping som overnatningsform. Det vides ikke helt hvorfor, fortæller Rikke. Men da der kommer flere og flere autocampere i Tyskland, er der nok en del af dem der søger mod nord, og det ses så på de danske campingpladser. Den fleksibilitet der er i forhold til antal overnatninger, når det gælder camping, er også noget der falder i tyskernes smag.

I det hele taget er tyskerne kommet tilbage til Nordfyn og står for en fremgang på 10% i overnatninger, svarende til halvdelen af den samlede bruttotilvækst.

Tallene for de nordfynske havne er gået markant tilbage. Rikke er ikke i tvivl om, at det skal ses i relation til den voldsomme fremgang, havnene har haft i de forgangne år. Specielt under corona-pandemien og lige efter sås der en meget stor fremgang i overnatningerne i havnene, og derfor er dette segment nok på vej til et mere naturligt leje, påpeger hun.

Så lederen af det nordfynske turistbureau er alt i alt tilfreds med den overståede turistsæson, og det er jo på trods af den meget våde højsæson.

Det er også meget velkomment, at der er en tendens til at sæsonen bliver længere. Det vil sige at den breder sig længere ind i forårs- og efterårsmånederne, og det kan ses på de reservationer, der allerede ligger i efteråret. Det er meget positivt på mange måder. Udover at det giver mere handel i de nordfynske butikker, så har det en positiv indflydelse på beskæftigelsen i turisterhvervet. Her kan der i højere grad fastholdes beskæftigelse året rundt for de ansatte.”

En nystartet turistmagnet, Fyns Sommerland, fik en lidt forsinket start her i år. Når man så lægger den meget våde sommer til, så bliver resultatet ikke prangende. Men man er meget optimistisk i forhold til den kommende sæson og forventer et besøgstal på op mod 100.000 i løbet af de kommende år. Set med Rikkes øjne er det en rigtig god nyhed, for mange af disse gæster skal måske overnatte, og så står Nordfyn med de mange overnatningsmuligheder klar med åbne arme.

Så alt i alt en positiv Rikke Lindhøj.

Læs mere

visitnordfyn.dk