Kigger man, i dag mandag, ud ad vinduet, så skinner solen fra en skyfri himmel, og temperatur-måleren sniger sig op mod de 25 grader. Dette til trods, så viser kalenderen at vi er midt i september og dermed går turistsæsonen på hæld. Dermed også tidspunkt til, fra bureauleder Rikke Lindhøjs stol, foreløbigt at gøre turistsæsonen 2020 op.

”Det er gået over alt forventning” er første udsagn fra Rikke. ”Med udgangspunkt i hvad vi tænkte og frygtede i marts og april, så havde vi ikke forventet at sommeren ville blive så god, som den reelt har været.”

Overnatningstallene fra Danmarks Statistik, som er den væsentligste indikator på turismeudviklingen, er netop blevet offentliggjort til og med juli måned:

overnatningstal 2020 juli

Det kraftige fald i f.eks. landstallene skyldes uden tvivl, at hotellerne mange steder har stået mere eller mindre tomme. Kerteminde og Assens er taget med, idet de strukturmæssigt ligner Nordfyn. Det vil sige uden mange og store hoteller. Men med en del feriehuse og campingpladser.

Rikke Lindhøj: ”Vi kan desværre ikke komme udenom at tallene til og med juli måned viser en tilbagegang, men ud fra hvad vi frygtede og ud fra en relativ betragtning, så tillader jeg mig at sige, at sæsonen er gået godt. Dertil kommer, at vi har oplevet, at Nordfyn generelt også har været begunstiget af rigtig mange endagsturister”.

Siden 2013 er antallet af overnatninger, med undtagelse af 2017, kun gået én vej, nemlig opad. I 2013 havde Nordfyn ca. 220.000 overnatninger, mens vi i rekordsæsonen i 2019 krydsede den magiske grænse på 500.000 overnatninger om året. Hvorfor?

”Vi oplever det selv, men hører det rent faktisk også udefra. Nemlig at vi er blevet endnu bedre til at stå sammen, til at være fokuseret og til at tænke i samme retning. Og så møder man ofte den gode gæsteservice, når man som turist kommer rundt på Nordfyn – og det giver gode oplevelser og dermed grobund for ambassadører der, når de kommer hjem, fortæller positivt om Nordfyn” lyder det fra Rikke Lindhøj, der fortsætter: ”og så er der også sket en positiv udvikling i brugen af de sociale medier, og det er nu en gang også vejen frem. Mange gør det godt, se f.eks. hvordan Heidi fra Kyst Camping i Bogense er i stand til at lave tiltalende og nærværende opslag. Et afgørende udgangspunkt for god omtale.”

Hvis man kigger på overnatningstallene, så er det udlændingene, der ikke er dukket op. Antallet af nordmænd og hollændere er faldet med næsten ¾, mens tyskerne ”nøjes” med et fald på 22%.

Danske turister har således fyldt en del. Medierne har hen over sommeren givet rum til omtale af, at danske turister er besværlige og utilfredse gæster. Redaktionen tog et helt uvidenskabeligt tjek hos en turistaktør – her Ingelise Schimko fra Harridslevgaard Slot:

”Vi har haft rigtig mange besøgende. Og de har alle været glade for besøget og har været gode til at rose slottet og helt generelt været megapositive – det har været en fornøjelse.”

Som tidligere nævnt, så dækker overnatningstallene indtil videre kun til ultimo juli. Så vi lader Rikke få det sidste ord om forventningerne til året som helhed:

”Vi har lavet fokuseret markedsføring overfor de grupper, der holder ferie udenfor højsæsonen. Danskerne har generelt fået øje på Danmark som en feriedestination. Danskerne har ikke holdt hverken deres påske- eller pinseferier. Det ser ud til at vi i eftersæsonen får glæde af alt det. Det hører vi fra turistaktørerne og når vi kigger ud ad vinduerne, så ser det også ud til det. Så jeg tror på at vi også får en ganske god eftersæson og dermed et fornuftigt turismeår, corona eller ej”, slutter Rikke Lindhøj.

Se mere om alt det, Nordfyn kan nyde på, på visitnordfyn.dk