En delegation fra Nordfyn var repræsenteret på Folkemødet i sidste uge.

Et af formålene med besøget var at fange erhvervsminister Morten Bødskov for endnu engang at argumentere for det helt urimelige i, at detailhandelsbutikkerne i Bogense ikke må holde åbent på helligdage, mens det er muligt mange andre steder  i Danmark, herunder f.eks. i Blåvand, Hvide Sande og Søndervig.

Folkemødet er et godt sted at face ministre, hvorfor borgmester Mette Landtved-Holm, kommunaldirektør Morten V. Pedersen og undertegnede stod klar til at drøfte sagen med Morten Bødskov, straks efter at han havde deltaget i en paneldebat.

Erhvervsministeren tog godt imod indsparkene og virkede interesseret og faktisk også bekendt med problemstillingen. Der arbejdes med et landdistrikts- og turismeudspil henover sommeren, og ministeren ville ikke udelukke at det kunne komme med her.

Der var, naturligt nok, ingen garantier, men det er lykkedes endnu engang at skabe lidt ”støj” om urimeligheden.

Som det fremgår af fotoet, så blev paneldebatten, som erhvervsministeren deltog i, afholdt lige ved siden af poesiens hus.
Så oplagt at bruge ventetiden til at lade Chat GPT lave et lille digt til ministeren:

I Hvide Sande og Søndervig, der stråler lys,
for åbne døre på helligdage uden mystisk døs.
Blåvands gader fyldes med liv og glæde,
mens Bogense må vente i ro og fred

Erhvervsminister Bødskov hør vores råb.
Giv Bogense chancen, lad dem åbne op.
Lad også her folket nyde og fejre,
en retfærdig løsning vi alle beære