Med indførelsen af obligatorisk erhvervspraktik i Nordfyns Kommunes skoler er der nu en gylden mulighed for lokale virksomheder til at vise de unge vejen ind i erhvervslivet.

Formanden for Børne- og Ungeudvalget, Kasper Solberg, understreger vigtigheden af denne indsats:

“Det er essentielt, at de unge oplever arbejdsmarkedet og de muligheder, der byder sig. Selv en kort praktikperiode kan skabe stor værdi både for de unge og for virksomhederne, der får chancen for at præsentere sig.”

Erhvervspraktikken er planlagt til at vare mindst fem dage og kan afholdes i 7., 8., eller 9. klasse, hvor eleverne får mulighed for at opnå hands-on erfaringer i det virkelige arbejdsliv. Dette tiltag er en del af en større politisk aftale og sikrer, at alle elever får indblik i og erfaring med erhvervslivet før de afslutter folkeskolen.

Direktør Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme påpeger også fordelene:

“Det er en investering i fremtiden at åbne dørene for erhvervspraktikanter. Disse unge er ikke blot potentielle fremtidige ansatte, men også fremtidige innovatører og iværksættere, der kan bidrage positivt til vores lokalsamfund.”

En tværgående følgegruppe er etableret for at understøtte skolernes arbejde med erhvervspraktikken og sikre at både elever og virksomheder får mest muligt ud af samarbejdet, og gruppen har i sidste uge haft deres første møde.

Vi opfordrer derfor alle nordfynske virksomheder til aktivt at engagere sig i at forme de unge menneskers fremtid og tage positivt imod de henvendelser der kommer fra de unge mennesker hen over de kommende skoleår.