God service er helt grundlæggende for at drive et taxiselskab, og det er også kernen i Søndersø Taxi, der er ejet af Niels Dam.

Søndersø Taxi har syv biler i drift, og 80-90% af kørslen er for Nordfyns Kommune. Kunderne er for det meste borgere der skal til genoptræning, skolebørn der skal til specialundervisning, og demente borgere.

Meget af kørslen for kommunen lå før i Flextrafik i Odense, men Nordfyns Kommune valgte selv at udbyde denne kørsel.

Kørsel for kommunen er helt essentielt for overhovedet at kunne opretholde driften i et taxiselskab her på Nordfyn. Man skal tænke på, at det kun er ganske få procent af kørslen der er ordinær taxikørsel, og det kan et selskab ikke leve af i længden”, fortæller Niels. ”Til gengæld er det omvendt også vigtigt, at private har adgang til taxikørsel, specielt i weekenderne, hvor man skal i byen og feste. Og det ville ikke være muligt uden den kommunale kørsel i hverdagene.

Der er syv chauffører plus et par afløsere ansat, og de har alle været hos Niels i en årrække.

Det er ikke bare vigtigt for mig at have gode stabile folk ansat, men det er i høj grad også værdsat af kunderne.”

En del af kunderne har diagnoser der gør, at de bliver meget utrygge over for en person, de ikke kender. De ældre og måske demente borgere er mest trygge ved, at de kender den chauffør der transporterer dem.

Søndersø Taxi har også en aftale med de nordfynske plejehjem. Hvis en dement forlader deres bosted i utide, kan man ringe til Niels døgnet rundt. Så kører der en vogn afsted, finder den demente, der har en GPS på sig, og kører vedkommende tilbage til bostedet.

Ud over at det er trofaste chauffører der kører for Niels, så er de alle i den modne alder. De har livserfaring og ved præcis, hvordan man servicerer de mange kunder med specielle behov på den allerbedste måde.

Det er kun i weekenden der er chauffører på hele døgnet, for her er der en del værtshuskørsel, også ud på de små timer. Og derfor er jeg glad for at have faste chauffører, der byder ind med at tage en nattevagt en gang imellem.”

Økonomisk kører selskabet OK. Niels påpeger, at det kun kan lade sig gøre på grund af den megen kørsel for Nordfyns Kommune. Ellers var der ikke mange taxier tilbage på Nordfyn til også at servicere de øvrige kunder med brug for kørsel en gang imellem.

Hvis ikke jeg havde kørslen for kommunen, ville der kun være mig selv som chauffør, og så kunne jeg ikke køre hele døgnet syv dage om ugen. Så jeg håber kommunen vil tage endnu mere kørsel hjem, så erhvervet kan styrkes her på Nordfyn, og så der er en taxi til alle borgerne, når de har et kørselsbehov.”

Det var Niels’ svigerforældre, der i sin tid startede Søndersø Taxi. Det var i halvtredserne med en Folkevognsboble, så det var helt andre tider. Niels tog over i 2006, og han ser lyst på fremtiden for virksomheden. Der skal bare nogle kontrakter med kommunen i hus.