Ja, og hvad har afspærring af spildevand og andet vand der ikke er drikkevand, med fiskeopdræt at gøre?

Det må vi til RiaWatech i Otterup for at finde ud af.

På stedet møder vi direktør Morten Skjold og bogholder Gitte Gundersen. Begge fortæller med stor entusiasme om deres virksomhed.

RiaWatech er i dag en del af en stor svensk koncern. Virksomheden var oprindeligt et enmandsforetagende, men voksede sig større og større. Det betød, at man måtte indrette sig på en mere traditionel organisatorisk måde med direktør og specialister på de forskellige områder.

Virksomheden i Otterup blev grundlagt i 1982. Den gamle ejer solgte, for ca. et år siden, virksomheden til de nuværende ejere.

Ria Watech

Morten selv har en uddannelse som maskiningeniør, som han færdiggjorde i 2002.

Jeg var ansat i virksomheden indtil 2014 og havde på det tidspunkt samtlige kasketter på selv. Så drog jeg videre ud på arbejdsmarkedet og lavede noget helt andet. Da virksomheden blev handlet, ringede den svenske CEO for at høre om jeg kunne tænke mig at komme tilbage i folden. Det kunne jeg godt, så derfor er jeg her i dag. Jeg vidste, at jeg skulle ind i en proces der indebar store kulturelle ændringer, helt nye måder at tænke job og ledelse på og i det hele taget en helt anden tilgang med meget større åbenhed om hvad der foregår i virksomheden.”

Skåret ind til benet laver fabrikken i Otterup ventiler, spjælde og kontraklapper. Alt dette bruges til at regulere spildevand, overfladevand og ved kystsikring i forskellige sammenhænge.

Morten understreger, at de ikke laver noget, der har med drikkevand at gøre. Det er kun til de nævnte typer vand.

Det andet ben de står på, er regulering af vand ved fiskeopdræt. De to typer ventiler, der bruges til henholdsvis spildevand og fiskeopdræt er så ens, at de næsten kan bruges begge steder som de er.

Ria Watech

Det er dog to forskellige segmenter, der arbejdes med. Spildevand og overfladevand er typisk lidt mindre offentlige projekter, mens fiskeopdræt er noget større projekter i privat regi.

Nogle af de placeringer hvor der opdrættes fisk er så kæmpestore, at der skal bruges 100-200 ventiler i samme projekt, fortæller Morten.

Temmelig store anlæg må man sige. Hvis nogle skulle undre sig, så er det fiskeopdræt på land, der er tale om her.

Ria Watech

Der eksporteres til hele verden via den svenske salgsorganisation. Det er op imod 60% af hele produktionen der går til eksport, og det er et stigende tal, forklarer Morten. Salget på det danske marked står organisationen på Nordfyn dog selv for. Og Morten ser lyst på fremtiden for virksomheden:

Vi ser et stigende behov for RiaWatechs produkter. Klimaforandringer, kystsikring og grøn omstilling er områder, hvor virksomhedens produkter rigtigt kommer i spil. Ria Watech er en meget dynamisk virksomhed, der er omstillingsparat, både på ordrer men også på måder og metoder i selve fremstillingen. Ligeledes på det menneskelige plan lægger man vægt på samklang og det fælles ejerskab. Virksomheden er midt i en omstilling, og det er noget af det sjoveste og mest spændende, jeg har været med til at implementere. At sætte mennesket i centrum, for derigennem at tilføre ejerskab til alle ansatte, er noget der får dynamikken på banen. Det gør os blandt andet mere konkurrencedygtige i markedet på grund af en omstillingsparathed, der giver en stor grad af fleksibilitet over for kunderne.”

Ria Watech

Der er 23 fuldtidsansatte i Otterup, og det er inden for mange forskellige personalekategorier. Mange har været der i en del år, men der kommer løbende nye til, fortæller Gitte.

Morten fortæller, at man absolut kan tjene penge på at lave disse plastemner, og det kommer de til at gøre igen. Lige nu er de færdige med nogle store investeringer, og så har der været corona-pandemi og krise i Ukraine. Dette har tilsammen betydet, at der sidste år ikke blev tjent penge.

Men fremtiden ser lys ud, siger en optimistisk Morten Skjold, som også forventer at udvide på både kvadratmeter og medarbejderstab.

Læs mere

riawatech.dk