LAG står for en Lokal Aktions Gruppe, og MANK dækker over de fire fynske kommuner Middelfart, Assens, Nordfyn samt Kerteminde.

LAG’erne i Danmark er sat i verden for at støtte lokale projekter i de danske landdistrikter. Støtten kan gå til lokale virksomheder, iværksættere, foreninger og andre med gode ideer.

Støtten gives til projekter inden for fødevareerhverv, naturturisme, friluftsliv eller inden for bosætning. Det er EU-midler, der gives for at støtte udviklingen i landdistrikterne.

Midlerne er placeret i det der kaldes programperioder, og den sidste periode, der løb fra 2014 til 2022, er nået til sin afslutning. Men en ny er netop blevet annonceret, og den løber fra 2023 til 2027. I den periode er der hele 22 mio. kroner til at støtte de gode projekter i de fire nævnte kommuner.

Når man skifter programperiode, nedlægges den eksisterende LAG, og via en generalforsamling stiftes en ny LAG med en ny bestyrelse, der er valgt på samme generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt den 29. august på Vissenbjerg Storkro, og man må sige at den nye bestyrelse indeholder et stærkt nordfynsk islæt.

Nemlig:

Bogdan Vasii. Bogdan er valgt ind som repræsentant for borgerne i kommunen.

Kent Stenvang. Kent er valgt ind som repræsentant for erhvervslivet i kommunen.

Lars Greve. Lars er valgt ind som repræsentant for foreningerne i kommunen.

Kim Johansen er offentlig udpeget repræsentant for Region Syddanmark.

Mette Landtved Holm er offentlig udpeget repræsentant for Nordfyns Kommune.

Det er den siddende bestyrelse, der vurderer alle indkomne ansøgninger, og det gør de ud fra nogle meget stringente regler. Der vurderes efter skemaer, og der gives point efter objektive kriterier. Ligeledes er der en åben debat omkring tildeling af midler til de enkelte projekter.

Der tages også stilling til habilitet hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så der på ingen måde kan drages tvivl om en objektiv behandling af de indkomne ansøgninger.

Så det er bestyrelsen der suverænt vurderer projekterne og dermed indstiller dem til at modtage de ansøgte midler.

Det er Bolig- og Planstyrelsen, der i sidste ende tildeler midlerne, men et projekt der er gennemarbejdet og godkendt af LAG MANK’s bestyrelse bliver ikke afvist.

Tovholder i LAG MANK er LAG koordinator Anders Holmskov. Han er ’’Mister LAG’’ og ved alt om et ansøgningsforløb fra start til slut. Han rådgiver meget gerne, når nogen har fået en god ide men mangler finansiering for at få projektet på skinner.

Har du, eller nogen du kender, en god ide til at starte en virksomhed – eller ønsker du at udvikle en idé? Så kontakt Anders Holmskov på tlf. 40283793 eller mail koordinator@lag-mank.dk

Se mere

lag-mank.dk

facebook.com/LAGMANK