Det årlige møde mellem repræsentanter fra Nordfyns Kommune og de nordfynske håndværksvirksomheder fandt sted 29. oktober på Otterup Rådhus.

håndværkermøde borgmester

Borgmester Morten Andersen bød de mange fremmødte velkommen og lavede en kort opfølgning på sidste års synspunkter omkring kommunen. Blandt andet er der nu også åbent om onsdagen, som var et stort ønske fra virksomhederne. Der er tilrettet omkring sikkerhedsstillelse ved tildeling af opgaver, og mange ting løses direkte mellem en virksomhed og en medarbejder i kommunen. Direkte og enkelt.

håndværkermøde nordfyn

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen fortalte, at kommunens økonomi var presset, men at der alligevel var blevet afsat knap 109 millioner kroner til anlægsarbejder i 2020. Det er det største beløb nogensinde afsat til anlæg og renovering i Nordfyns Kommune.

Herefter gennemgik Morten de mange forskellige opgaver, pengene skulle bruges til. Til slut opfordrede han alle virksomhederne til at være registrerede på kommunens håndværkerliste, så de var synlige når kommunen skulle have entrepriser i udbud, og ellers kunne vælges til mindre opgaver.

lars havelund til håndværkermøde

Lars Havelund, markedsførings- og kommunikationschef på Syddansk Erhvervsskole, fortalte lidt om, hvordan virksomhederne får fat i de bedste lærlinge. Der ses i øjeblikket en øget interesse i at rekruttere lærlinge, så man skal være om sig for at få de bedste, sagde Lars.

Der er optag af lærlinge i januar og august, og det gælder om at være hurtigt ude.

henrik krogh til håndværkermøde

Nu var det Henrik Kroghs tur, og han skulle fortælle om ’’langtidsfriske’’ medarbejdere. Hvordan man bliver langtidsfrisk og ikke langtidssyg. Alt pakket ind i humor, selv om langtidssygdom og stress er alvorlige emner. Henrik har arbejdet med stress i over tyve år og har blandt andet arbejdet med hjemvendte soldater med PTSD.

Han fortalte, hvordan arbejdsmarkedet i dag er præget af travlhed og forandring, og hvordan det kan påvirke nogle medarbejdere, men ikke alle. Netop dette havde fået ham til at kigge på dem, der var ’’langtidsfriske’’, altså dem der ingen sygedage havde eller i alt fald ganske få. Og det var de ’’langtidsfriske’’ der var interessante, for dem kunne alle lære af, uddybede han.

workshop til håndværkermøde

Så var der workshops med rigtig livlig aktivitet, hvor der blandt andet blev snakket om, hvordan man kunne tiltrække flere unge til de håndværksmæssige uddannelser. Ligeledes hvordan man kan yde en ekstra hjælp til unge, der har lidt svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Borgmesteren rundede af, takkede alle for deres fremmøde, og for deres engagement undervejs.