Gennem de sidste par år har Nordfyns Erhverv og Turisme gennemført forskellige projekter til at understøtte detailhandlen. Gratis uddannelsesforløb for ansatte og ledere/butiksejere omkring salg, forskellige uddannelsestiltag omkring sociale medier og hjemmesider samt projekter i samarbejde med Nordfyns Kommune og COWI omkring udvikling af bymidterne, er nogle af de tiltag der har været gennemført.

Butikker i Bogense

“Detailhandlens betydning for bosætning og for turisternes oplevelse af Nordfyn tror jeg ikke, man kan undervurdere. Dertil kommer, at detailhandlen jo også beskæftigelsesmæssigt er en vigtig dynamo,” lyder det fra direktør Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme. “Derfor vil vi i samarbejde med handelsstandsforeningerne og Nordfyns Kommune iværksætte forskellige tiltag, der forhåbentligt kan understøtte detailhandlen på Nordfyn.”

Tidligere på året var politikere og embedsmænd fra Nordfyns Kommune, repræsentanter fra Nordfyns tre handelsstandsforeninger og fra Nordfyns Erhverv og Turismes bestyrelse samlet til et 3 timers inspirationsseminar om detailhandlen og fremtidens udfordringer og muligheder.

Butikker i Søndersø

“Vi fik tre helt fantastiske oplæg og som en af indlægsholderne udtrykte det, så er det pres, der helt sikkert er på mange områder af detailhandlen, en kærkommen og oplagt lejlighed for den enkelte butiksindehaver til at se på sit forretningskoncept og udnytte de muligheder, der også er indenfor området. Vi har derfor besluttet, at vi vil tilbyde et besøg til de detailbutikker der har tid og lyst, hvor vi, med udgangspunkt i den enkelte butik, vil drøfte fremtidens muligheder og udfordringer,” fortæller Per Olesen. “Vi tror såmænd ikke at vi kan redde hele verden, men vi stiller med de kompetencer og det netværk, vi har til rådighed. Samtidig tror vi på, at vi får et unikt indblik i detailhandlen på Nordfyn og herigennem også får en bedre mulighed for i samarbejde med detailhandlen selv og Nordfyns Kommune at arbejde i den retning, der bedst understøtter den nordfynske detailhandel.”

Tilbuddet er ikke betinget af et medlemskab af Nordfyns Erhverv og Turisme og vil blive forsøgt gennemført på hele Nordfyn inden sommerferien, primært med udgangspunkt i de områder, der i lokalplanen er udlagt til detailhandel.