Bestyrelsen for Nordfyns Erhverv og Turisme har mandag, den 6. september afholdt bestyrelsesmøde, hvor et af punkterne var bestyrelseskonstituering.

Jimmy Rasmussen, der blev valgt som formand i april 2018 havde meddelt, at det var sidste år som formand. En enig bestyrelse valgte den nuværende næstformand Henrik Fagerberg som ny formand og med Jimmy Rasmussen og Per Maegaard som næstformænd.

”Der skal lyde en tak til Jimmy for hans store arbejde i bestyrelsen” lyder det fra næstformand Per Maegaard. ”Vi er glade for, at Jimmy fortsætter både i bestyrelsen, men også i formandskabet. Det skaber kontinuitet i organisationen.”

Henrik Fagerberg er 42 år og indehaver af Scandrums, der er beliggende på Snavevej i Søndersø. Henrik har siddet i NEETs bestyrelse siden 2018.

”Jeg glæder mig til at bidrage til at fortsætte den gode udvikling, som vi oplever på Nordfyn. Nordfyns Erhverv og Turisme er i god gænge, men vi skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle os, så vi gavner erhvervslivet, turismen og bosætningen på Nordfyn” udtaler den nybagte formand Henrik Fagerberg. ”Jeg takker for tilliden fra bestyrelsen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.”

Spørgsmål kan rettes til Henrik Fagerberg på telefon 2672 1826.