© Daniel Villadsen

Hvordan er den nordfynske turistsæson forløbet i år?

Leder af turistbureauet Rikke Lindhøj fortæller, at 2022 ikke var helt så godt som de foregående år:

Der er sket et fald i overnatningerne på 9% i forhold til sidste år. Det skal dog ses i lyset af, at Nordfyn turistmæssigt kommer fra et meget højt niveau. Og det er svært at nå så højt igen. Der har nemlig været en voldsom vækst lige siden 2012/2013, så bundniveauet er fortsat højt.”

Det var forventet, at der ville komme et fald i antal overnatninger, og det var så i år, det indfandt sig.

Det er faktisk udelukkende et fald i de danske turister man ser, og camping-segmentet er der, hvor man ser faldet. De øvrige segmenter viser til gengæld en pæn fremgang”, uddyber hun.

Hvis man sammenligner med det øvrige Fyn og resten af Danmark, ses der en fremgang på Fyn og en større fremgang i det øvrige Danmark.

Rikke mener, at en årsag kan være den store fremgang, Nordfyn havde under corona-tiden med baggrund i, at der ikke er ret mange hoteller på Nordfyn. Hvorimod det øvrige Danmark mistede mange turister i perioden, og de er nu kommet tilbage. På Nordfyn er langt de fleste overnatninger baseret på campingpladser og feriehuse, så det er et anderledes setup i forhold til mange andre destinationer.

Torvet i Bogense © Daniel Villadsen

Ingen slapper af, når det gælder udviklingen af turismen. Campingpladserne er i fuld gang med at introducere nye koncepter, og der er ved at tegne sig et billede af en helt ny turismestrategi, der skal give turismen et gevaldigt løft. Målet er at styrke turismen på Nordfyn til gavn for branchen og ikke mindst det øvrige erhvervsliv, specielt selvfølgelig i turistområderne og alle butikkerne.”

Her påpeger Rikke, at mange andre destinationer har været i gang i længere tid med at skabe en tydelig profil for deres område og derfor måske er mere synlige på landkortet. Men vi skal nok komme efter dem.

Hvad angår feriehusene spores fremgang i overnatninger, både sidste år og i år. Her ligger Nordfyn godt til, når man sammenligner med det øvrige Fyn. Også overnatningerne i havnene viser positive tendenser, på trods af inflation og høje brændstofpriser.

Med hensyn til den fremtidige turisme er Rikke meget fortrøstningsfuld:

Når der løftes i flok og med den nye turismestrategi i ryggen, så tror jeg på en turismemæssig fremgang inden for alle segmenterne. Jeg tror også, at flere danskere vil holde ferie hjemme med de lidt negative økonomiske vinde, der blæser i øjeblikket.”

Dejligt med en positiv leder af turistbureauet her i det nordfynske.

Læs mere

visitnordfyn.dk

Turisme på Nordfyn