I denne uge har vi besøgt en af de lidt større virksomheder her på Nordfyn. Ligesom i sidste uge, var det for at høre hvad en sådan virksomhed kan bruge medlemskabet af NEET til.

Virksomheden er JK Byg og Montage i Bogense, og byggeleder Claus Harboe Christensen tager imod:

Selv om JK Byg & Montage er en stor virksomhed og har mange store opgaver, så er der faktisk ingen opgaver, der er for små. Så vi laver alt fra justering af et lille vindue til bygning af store haller eller andre store bygninger.”

Claus fortæller, at de er meget glade for medlemskabet af NEET, og at han faktisk er kommet lige fra et netværksmøde i Netværk Nordfyn. Dette netværk er sat i søen af NEET, som også faciliterer det:

Vi har stor glæde af netværket og de mange gode emner, der bliver taget op på møderne. Vi er også glade for at kunne møde repræsentanter fra andre virksomheder og kunne udveksle erfaringer og gode ideer.”

En anden ting som Claus nævner, er de mange emner NEET tager op, som er oppe i tiden. Under coronapandemien kom der rigtig god information fra NEET, som i høj grad var brugbart i virksomheden. En anden ting Claus nævner, er temaerne omkring bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi. Her siger han, at der virkelig er kommet stor hjælp fra erhvervskonsulenterne i NEET. Specielt en god vejledning til hvilke ting man skal være opmærksom på, når man nu er i bygge- og anlægsbranchen.

Det er vigtigt at man har et sted, hvorigennem man kan støtte hinanden i det nordfynske erhvervsliv. For Nordfyn ligger lidt yderligt, og så er det jo godt, at både NEET og Nordfyns Kommune er med til at synliggøre de nordfynske virksomheder.”

Claus kommer også ind på de mange kurser, som NEET udbyder:

Det har bidraget til at skabe fornyelse i virksomheden. Alle de udbudte kurser er meget rettet mod de behov, det moderne erhvervsliv efterspørger.”

Claus vender igen tilbage til Netværk Nordfyn og håber på sigt, at det samarbejde, der allerede eksisterer med Erhvervsklub Nordfyn, vil blive udbygget så netværket bliver endnu mere omfangsrigt.

”Jeg ser store muligheder, også fremover, for at erhvervslivet i endnu højere grad kan få glæde af et stærkt nordfynsk netværk. Der er rigtigt mange muligheder for øget samarbejde, mere sparring og ikke mindst forretninger. Jeg kan kun opfordre de nordfynske virksomheder til at komme med i netværket, fordi det kan være med til at skabe værdi ude i de enkelte virksomheder.”

Ligeledes opfordrer han kolleger rundt på Nordfyn til at benytte alle de tjenester NEET udbyder, og i samme åndedrag nævner han Nordfyns Kommunes indgang fra erhvervslivet, nemlig Task Force Erhverv, som JK Byg & Montage ofte har stor glæde af.

Så endnu en gang – brug NEET, det er det vi er til for.

Kontakt NEET’s medarbejdere og hør mere!

neet.dk/kontakt