Nogle virksomheder har meget fokus på at sikre fremtiden, både for virksomheden, men også for deres branche. De næste generationer, ikke blot i egen virksomhed, men også i faget som helhed er et fokusområde. Det fylder måske mere end blot den daglige produktion, så her er der rum for at tænke langsigtet.

Det er lærlinge eller elever, det handler om. Ikke nok med at de sikrer branchernes overlevelse, de bringer også den nyeste viden og teknologi ind i virksomhederne.

RD-El

I installationsvirksomheden RD-EL i Otterup er man meget bevidste om vigtigheden af at uddanne den næste generation af elektrikere, der skal tage over.

Jens Riis og Jesper Degnbol er begge uddannede el-installatører og ejere af virksomheden.

Jens har været ansat som lønmodtager i mange år, men drømte om at starte som selvstændig. Da Jesper så blev tilgængelig, blev de enige om, at nu skulle det være med en fælles virksomhed.

Jens fortæller videre, at han og Jesper tilsammen har en meget stor viden og erfaring. De supplerer hinanden rigtig godt, da Jesper er meget procesorienteret og Jens er den, der opsøger og nurser om kunderne.

”Vi startede RD El i december 2018, og det er faktisk gået stærkt lige siden”, fortæller Jens. ”Egentlig har vi ikke brugt mange penge og ressourcer på markedsføring. Det er simpelthen vores store netværk i erhvervslivet, der har placeret ordrerne hos os.”

Imponerende.

De fleste opgaver de har, er mindre entrepriser. Altså ikke så meget for private kunder, men mere B2B. Der er også mindre industriopgaver, og så er der mange opgaver på solcelleanlæg. Disse anlæg er ikke kun på Fyn, men også flere steder i Jylland. Igen er det en i netværket, der har et solcellefirma, som RD El så har indgået en samarbejdsaftale med.

lærling arbejder

Lærlinge er en stor del af værdikæden

”Det at have lærlinge er en stor del af værdikæden i en virksomhed”, fortæller Jens. ”Jeg kommer fra en møbelsnedkerfamilie og har altid fået at vide: ’’Der skal uddannes nogen, der kan tage over efter os.’’ Det er noget, Jesper og jeg prøver at leve op til.”

Jens taler med stor entusiasme om sine lærlinge. Om hvordan man kan forme dem til at blive dygtige selvstændige individer, men også om det, de bringer ind i virksomheden fra deres skoleophold og øvrige netværk:

”Vi skal have dygtige faglærte i håndværkerfagene, så Danmark er klar til fremtidens udfordringer. Det gælder selvfølgelig i byggefagene, men så sandelig også i en lang række andre sektorer. Det er fint, at mange unge går ingeniørvejen, men der er mange håndværk, der ikke kan erstattes af robotter. I alt fald ikke på nuværende tidspunkt.”

Den første lærling fik RD-El i 2019. Det var en delaftale, hvor han manglede et praktiksted efter skoleopholdet. Han er nu ansat i Dansk Kabel TV.

Den næste lærling kom til også i 2019. Han hedder Jonas og er er på en helt normal kontrakt. Så han fortsætter hele vejen som i den gamle mesterlære.

Den anden lærling er Silas, som de har skrevet kontrakt med midt under coronakrisen. Silas har arbejdet som arbejdsdreng i en periode og er startet som lærling her den 3. august.

Silas er en EUX-lærling hvilket vil sige, at han både får et svendebrev som elektriker samt en studentereksamen efter sin uddannelse.

RD El lærling ved elartikler

Samarbejde med teknisk skole

Jens fortæller, at de har et rigtig godt samarbejde med teknisk skole, hvor der kan udveksles elever, så nogen på skolepraktik kan komme ud i virksomheden og prøve ’’den virkelige verden’’ af.

Hvert år ved skolestart er Jens på teknisk skole for at fortælle om livet som elektrikerlærling, hvad de kan forvente, og om hvad forventningerne er til dem.

”Det er meget vigtigt, at de unge mennesker kommer ud i en virksomhed, hvor deres forventninger kan blive indfriet”, understreger Jens. ”Så får både virksomheden og lærlingen et rigtig godt forløb i uddannelsen.”

I fremtiden vil der også blive satset på at have minimum to lærlinge kontinuerligt, og ellers vil der nok være fire svende plus de to installatører i virksomheden.

 

Få en lærling på din virksomhed!

Du kan rekruttere lærlinge og elever fra Syddansk Erhvervsskole, som er klar med gode lærlinge inden for mange forskellige brancher. Klik her og se mere! 

RD-El

Læs mere om RD-El!