… det må være en god læring, efter du har læst historien om den nye formand for Dansk Sprognævn Henrik Jørgensen.

Henrik Jørgensen, lektor i dansk sprog ved Aarhus Universitet, var én af landets sproglærde, der i 2018 via et brev til Folketingets Kulturudvalg advarede mod at flytte Dansk Sprognævn til Bogense. Henrik Jørgensen sammenlignede det med at flytte flåden til Herning.

Nu er Henrik Jørgensen netop af kulturministeren blevet udpeget til ny formand for Dansk Sprognævn. Og så er man næsten nødt til at spørge Henrik Jørgensen, hvad han tænker om status på udflytningen af Dansk Sprognævn til Bogense?

henrik jørgensen

”Generelt er det gået godt. Organisationen fungerer aldeles fremragende. Det er begrædeligt, at kompetente ansatte ikke kunne få familielivet til at hænge sammen med et job i Bogense. Men der er kommet dygtige folk ind i stedet”, fortæller Henrik Jørgensen og fortsætter ”Der er dog stadig et MEN, nemlig at få repræsentantskabet til at fungere optimalt. Det er repræsentantskabet, der beslutter de store linjer i politikken og der må vi erkende, at deltagerne for langt de flestes vedkommende er placeret i København – og det kan godt være lidt problematisk også i relation til den uformelle kontakt mellem repræsentantskabet og Dansk Sprognævns medarbejdere.”

Set fra formandens stol, har det så givet en ekstra styrke at placere Sprognævnet i en mindre by – her tænker jeg særligt på SPROGENSE, der afvikles 17. og 18. sept.?

”Der er ingen tvivl om, at placeringen i Bogense har givet en særlig mulighed for at lave en folkelig sprogfestival, som jeg venter mig meget af. Placeringen i en mindre by giver en forholdsvis større opmærksomhed og giver dermed mulighed for at hele byen involverer sig i projektet.”

Hvad er din motivation for at blive formand?

”Nok var jeg meget kritisk over for placeringen i Bogense, men Sprognævnet som institution er jo stadigvæk meget vigtig for opretholdelsen af dansk som kulturbærende sprog. Derfor ser jeg det som en helt naturlig opgave for mig at være med til at løfte ansvaret for, at nævnet kommer til at fungere så godt som muligt i de nye omgivelser. SPROGENSE-festivalen er jo en stor gave til institutionen, og sammen med forskellige kolleger har jeg overvejet andre planer for aktiviteter – meget mindre aktiviteter, bevares – i Bogense. Jeg tænker på seminarer, symposier og masterclasses for ph.d.-studerende. Det vil være naturligt at tænke i de baner, når nu nævnet er kommet til Bogense.”

Hvis man følger lidt med i dine input i den offentlige debat, så lærer man hurtigt at Dansk Sprognævns nye formand er en stærk retoriker. Er man pr. definition det som sprogforsker, eller er du født med det?

”Jeg kommer fra en familie, der brugte, diskuterede og udfordrede sproget, så jeg har det helt sikkert med hjemmefra. Og mine børn er også sprogfokuserede, så også af dem bliver jeg tvunget til at holde mig skarp.”

Og til slut, hvad er din ambition med Dansk Sprognævn?

”Jeg har sgu’ egentlig ingen ambition for Dansk Sprognævn, sagt lidt provokerende. Det skal være velfungerende, informativt og nærværende. Vi har en væsentlig samfundsmæssig og pædagogisk betydning, og det skal fastholdes.”

Efter et halv times zoom-interview er der ingen tvivl om, at Dansk Sprognævns nye formand er en vidende mand. Den evne har uden tvivl været i brug, således at Henrik Jørgensen trods sin kritiske holdning til udflytningen kunne blive ny formand for Dansk Sprognævn. Henrik Jørgensen var nemlig ikke kravlet højere op i træet, end at han kunne komme ned igen. Altid en god læring!

FAKTA

Bliv klogere på Dansk Sprognævn: dsn.dk

Bliv klogere på SPROGENSE: sprogense.dk – Og husk X i kalenderen den 17. og 18. september!