Laves der træflis på Nordfyn? Ja, det gør der i den grad. Og hos virksomheden Landbrugs- og Skoventreprenør er det Hans-Erik Fischer Hansen, der styrer løjerne. Der er yderligere fire ansatte med speciale i at betjene virksomhedens meget store skovningsmaskiner.

Langt det meste af vores arbejde handler om træ. Ja det er faktisk hele 80% af omsætningen, der stammer fra skoven, og langt det meste af træet bliver til flis. Men vi skærer også gavntræ op, der bliver til stolper og brædder. Vi renser vandhuller op. Vi udfører også gravearbejder i mange forskellige afskygninger og naturgenopretning af skovområder og omkringliggende søer. Faktisk er der ikke noget, der er for stort eller for småt. Derfor har vi både B2B-opgaver og opgaver for private. Det kan være alt fra træfældning og stubfræsning til at rydde større buskarealer, som fru Jensen helt har opgivet at klare selv. Vi kan også fælde større skovarealer, typisk når der skal plantes ny skov.”

Men rigtig mange timer går i skoven, og det er med fældning, men i høj grad også med oprydning af væltede træer. Det er også rydning af gamle hegn, og i det hele taget opsamling af alt hvad der kan laves til træflis. For netop træflis er det helt store område, virksomheden beskæftiger sig med.

Den flis, der produceres, bliver solgt både til private haver, men også til ejendomsselskaber som bunddække til deres bede. Flis til haver må gerne være fugtig, da flisen alligevel ligger udendørs. Virksomheden har dog også tørret flis, der kan bruges som grønt brændsel i stokerfyr hos både private og i kraft- varmeværker.

Nogle steder bliver flisen leveret i store tipvogne, men mange private henter en trailerfuld ad gangen.

Nogle private kunder vil have ryddet noget i deres have. Det kan være træer, bede eller måske en hæk der skal væk. Her koster det typisk noget at få os ud og fjerne det, der skal fjernes. Andre opgaver der er lidt større, kan ofte hvile i sig selv økonomisk, da der kommer en del flis ud af det fældede træ. Det kan blive til en økonomisk gevinst for kunden. For det koster jo det samme at flytte de store maskiner, uanset opgavens størrelse. Så skal et markhegn eller en skov ryddes, så bliver dialogen med kunden sjovere, for så er der jo en økonomisk gevinst ved faktisk at få lavet et stykke arbejde.”

Landbrugs- og skoventreprenør

Hurtig vækst og spirende planer

Træ, der ikke skal blive til flis, inddeles i kvaliteter. Det dårligste bliver anvendt til paller, og det bedre bliver til tømmer, som i sin tur giver en bedre indtjening. Virksomheden udfører også entreprenørarbejde som opgravning af vandhuller, oprensning af grøfter, udgravning til byggerier og i det hele taget alle opgaver, hvor Landbrugs- og Skoventreprenørens maskiner kan gøre gavn.

Det hele startede for omkring 10 år siden. Jeg kørte for en maskinstation, og den vej rundt kom jeg i kontakt med en skoventreprenør. Jeg er glad for at køre maskiner og fik også fokus på skovarbejde. Efter et par år var det tid til at starte selv, og det har jeg ikke fortrudt. Det vækstede ret hurtigt, og i løbet af relativt kort tid havde jeg ansat fire medarbejdere for at kunne klare efterspørgslen.”

Markedsføringen bliver der ikke brugt mange midler på. Den foregår via Facebook og ellers fra mund til mund.

Om fem år regner Hans-Erik med at have 250 ha landbrug indover.

Jeg er landbrugsuddannet og min far har et landbrug, så det vil være naturligt at det også bliver en del af virksomheden. Jeg har allerede nu 80 ha landbrug, der skal passes ved siden af entreprenørforretningen. Så entreprenørvirksomheden skal fortsætte samtidig med landbruget. Jeg har nogle rigtig dygtige og engagerede medarbejdere, og det gør det lettere at kunne klare at drive to virksomheder samtidig.”

En fortsat travl Hans-Erik.

Læs mere

landbrug-skov.dk