Kl. 14:00 er blevet et nyt nøgletidspunkt i det danske samfund. Her offentliggører Statens Serum Institut smittetallene for Danmark på deres nye smarte interaktive dashboard. Tallene kan ses på landsplan og fordelt på landets 98 kommuner.

Gennem længere tid har Nordfyn været markeret med en lysebrun farve, hvilket har indikeret at det såkaldte incidens tal (antallet af COVID-19-tilfælde over de seneste 7 dage pr. 100.000 borgere) er lavt. Desværre er farven de seneste dage blevet mørkere, og i skrivende stund (onsdag, den 28. oktober) viser incidens-tallet 64,2, hvilket dækker over 19 smittede i Nordfyns Kommune.

Udover at det har en generel samfundsmæssig interesse, så følges tallene tæt af den såkaldte krisestab i Nordfyns Kommune. I anledning af de stigende tal har vi spurgt lidt ind til arbejdet i krisestaben, der har kommunaldirektør Morten V. Pedersen som formel formand.

Morten V Pedersen

”Krisestaben er styregruppe for kommunens håndtering af corona-udfordringerne. Vi får mange informationer fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Kommunernes Landsforening, og da er det vores opgave at sætte retningen og give næste ledelseslag mulighed for at igangsætte de rette handlinger”, fortæller Morten V. Pedersen og fortsætter: ”Vores grundlæggende tese er, at vi følger de centrale udmeldinger og anbefalinger 1 til 1.”

Krisestaben er sammensat af borgmester, direktion, HR, Kommunikation, 2 stabschefer samt kommunens sundhedschef. Staben mødes virtuelt og pt. ca. 3 gange om ugen. Der er nok at se til, og på nuværende tidspunkt har der været holdt over 100 krisestabsmøder siden corona ”dukkede op”.

”Med godt 2000 ansatte og masser af kontakt med borgerne, blandt andet indenfor skole- og dagtilbud, så er der masser af forskellige tiltag der skal håndteres. Samtidig ligger der også koordinering med Beredskabet og Politiet”, siger Morten V. Pedersen og pointerer: ”Og så skal vi jo stadig levere samme service og samme opgaver for borgerne som i en normal hverdag.”

En vigtig del af corona-håndteringen er kommunikation, og du kan holde dig informeret via Nordfyns Kommunes hjemmeside eller via kommunens Facebook-profil.

”Vi følger situationen tæt og er løbende i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi får taget de nødvendige initiativer hvis smittetrykket fortsætter”, slutter formanden for Nordfyns Kommunes krisestab Morten V. Pedersen på betryggende vis.

Læs mere

COVID-19 Dashboard

nordfynskommune.dk

facebook.com/nordfynskom