Et dejligt sted ud for Egensedybet ligger Otterup Lystbådehavn. Et måske lidt overset sted, men det er i så fald uretfærdigt. Der er pragtfuldt ude ved den lille lystbådehavn, og der er mange aktiviteter i sejlklubben.

Erik Hansen, der både er formand for andelsforeningen som ejer havnen og formand for sejlklubben Egensedybet, fortæller at der er ca. 100 medlemmer i sejlklubben. Heraf er de 25 ungdomssejlere, og de er meget aktive.

”Der er 79 andelshavere i ejerskabet af andelsselskabet Egensedybet. Det er selve havnen. Havnen danner rammerne om alle de aktiviteter som sejlklubben har. Sejlklubben lejer sig ind i havnen, og den vej hænger det hele sammen. Andelsselskabet står for al vedligeholdelse af havnen, og sejlklubben vedligeholder deres lokaler. Hvert år i marts åbner havn og sejlklub for deres aktiviteter, og det hele lukkes ned igen i november. Sådan ser sæsonerne ud”, fortæller Erik.

Her er selvfølgelig forskellig festivitas, når sæsonen starter og slutter. Af udenomsaktiviteter nævner Erik, at der nyligt er bygget nye bade og toiletter samt et shelter på havnen, ligesom der er bygget ud i forbindelse med klubhuset.

Otterup Lystbådehavn klubhus

Blandt andelshaverne er der, udover nordfynboer, mange fra Odense og en del fra Jylland. Så der må være noget, der trækker folk til den lille havn.

”Der er et meget socialt miljø på havnen, der gør at mange lægger vejen forbi, bare for at hygge sig med de øvrige mennesker på havnen. Der kommer mellem 20.000 og 30.000 besøgende forbi hvert år. Heraf er der mange cykelturister, og der er også besøgende til det nybyggede shelter.  Der er også mange forskellige aktiviteter i klubben, og det gælder ikke mindst i ungdomsafdelingen. Her er der kapsejlads hver tirsdag, og blandt de unge er det de hurtige både med to skrog kaldet Hobie Cat, der er populære”, siger Erik.

De unge sejlere deltager i mange sejladser og mesterskaber, både nationalt og internationalt. Her i 2020 skal Otterup Lystbådehavn afholde Danmarksmesterskabet for de unge sejlere.

Så tilbage til overskriften: Lederen af ungdomsafdelingen i foreningen, Klaus Måhr, er nemlig af foreningen indstillet til en pris, der hedder ’’Klubudviklingsprisen’’ i regi af Dansk Sejlunion. Det er en pris der hylder dem, som gør en ekstraindsats for de unge ude i klubberne.

”Klaus har en kæmpe betydning for klubben, han gør meget og er med i så mange aktiviteter der er vigtige for hele foreningen. Desuden har Klaus et meget stort netværk i hele Danmark blandt det sejlende folk og deriblandt også i Dansk Sejlunion. Han arrangerer også sejlstævner andre steder i Danmark. Så der ligger en solid grund bag nomineringen af Klaus”, fortæller Erik.

Spændende at se om det lykkes for sejlklubben, Erik og Klaus at bringe endnu en pris til det nordfynske.

Og så en opfordring fra de frivillige i Sejlklubben Egensedybet: Alle de unge mennesker på 15-17 år, der har lidt interesse for vand, skulle tage at komme ned og besøge sejlklubben og få en god snak om det at være sejler.

Voksne er også velkomne.

Læs mere

Læs mere om Sejlklubben Egensedybet

Læs mere om Klubudviklingsprisen – og stem på Klaus Måhr