I Nordfyns Kommunes jobcenter kan det nordfynske erhvervsliv nok hente mere hjælp, end mange går og tror. Jobcentret er lige så meget til for virksomhederne som for borgernes skyld.

Nordfyns Erhverv og Turisme har været på besøg i Jobcentret, og vi har fået en snak med arbejdsmarkedschef Søren Nielsen, som også er chef for Jobcenter Nordfyn. Ligeledes har vi haft en snak med virksomhedskonsulent Ann-Jeanett Seest og teamleder Janne Petersen, begge også ansat i Jobcentret.

Søren fortæller, at hans job først og fremmest er at være chef for Jobcentret. Videre siger han, at det er en stor arbejdsplads med ca. 80 medarbejdere. Ledelsesstrukturen er ekstrem flad, da der kun er to teamledere og Søren selv i ledergruppen. Så kan der vel ikke være mindre administration, og ikke rigtig nogen pyramider at rive ned – som SAS- og erhvervsguru Jan Carlzon har sagt.

”Det kan lade sig gøre, fordi hele organisationen arbejder for at få ledige og blandt andet flygtninge i arbejde. Og vi er selvfølgelig også til for at skaffe erhvervslivet den nødvendige arbejdskraft,” fortæller Søren Nielsen.

Her kommer han også ind på, at der selvfølgelig også er et økonomisk aspekt, samt et socialt aspekt i Jobcentrets virke.

”For hver borger, der er i arbejde i stedet for på offentlig forsørgelse, ligger der en stor økonomisk gevinst, men der ligger også et kæmpe socialt løft for den enkelte i forhold til at være en del af arbejdsmarkedet,” uddyber Søren.

Han fortæller også, at der i Jobcentret er mange forskellige specialer, men at man arbejder efter præcis samme mål hele vejen rundt.

Rekruttering til virksomheder

I forhold til de nordfynske virksomheder er Jobcentrets virkes hovedformål rekruttering, beretter Søren. Det er her, Jobcentrets virksomhedskonsulenter og virksomhederne skal mødes i fælles interesse. Det er her, alle har samme mål, nemlig at skaffe virksomhederne de rette kompetencer.

Her kommer Søren ind på, at der pt. er lidt udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Da ledigheden er nede på 3,8 %, er det nogle gange svært at skaffe de rette kompetencer, forklarer han. Tallet dækker over ca. 500 fuldtidsledige i Nordfyns Kommune, og det er meget få. Søren tilføjer her, at disse tal er på årsbasis, men at der er en meget stor udskiftning på det nordfynske arbejdsmarked, så man kan ikke lave en kæmpe jobmesse i en sportshal, og så bare matche alle.

Men summen af dette er, at der er medarbejdere på markedet som virksomhederne kan rekruttere, og Jobcentret er helt klar.

Nu kommer Søren ind på perspektivet omkring andre borgere i forhold til vores erhvervsliv. Det kan være kommende medarbejdere der ikke er fuldt arbejdsparate, borgere i flexjob, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik eller flygtninge. Her ligger et kæmpe potentiale, hvor to og to kan blive fem.

I disse situationer tager medarbejdere fra Jobcentret ud, og er opsøgende mod virksomhederne, for at se om der ikke kan åbnes en eller anden form for jobsituation. I disse initiativer mod erhvervslivet følger der ofte penge med, til for eksempel opkvalificering eller anden uddannelse.

En tredje ting, Søren peger på i forhold til erhvervslivet er, når der opstår sygdom af en eller andet art hos en medarbejder. Her er det meget vigtigt, at man hurtigt kontakter Jobcentret. De har mange instrumenter der kan hjælpe i de situationer, som i sin tur gør, at man kan fastholde en sygemeldt medarbejder, med stor værdi for virksomheden. Dette er selvfølgelig ekstremt vigtigt, når man er i en situation med meget lav ledighed.

Søren fortæller, at i forhold til den virksomhedsrettede indsats, har de fat i ca. 300 ud af 900 virksomheder på Nordfyn i løbet af et år. Det er et meget stort tal, men dækker også over alle typer henvendelser.

I forhold til fremtiden, siger Søren, at som alle andre er den svær at spå om. Det afhænger af hvad der kommer fra Christiansborg, hvad politikerne i Nordfyns Kommune beslutter og hvordan samfundet i øvrigt udvikler sig. Men at Jobcentret vil være i en konstant dynamisk proces.

jobcenter nordfyn

Virksomhedskonsulent Ann-Jeanett Seest

Ann-Jeanetts job består som første prioritet at matche borgere mod passende virksomheder. I jobbet er der både opsøgende arbejde ude på virksomhederne, men der er også rigtig mange, der henvender sig til Jobcentret.

Ann-Jeanett har altid et lille sortiment af kandidater med, når de er ude, men også tilbud om andre muligheder for rekruttering. Det kunne være en anden del af hele den palet af muligheder, Jobcentret tilbyder.

jobcenter nordfyn

Teamleder Janne Petersen

Janne fortæller, at hendes primære opgave i Jobcentret er praktisk ledelse. Og det kan man jo godt forstå med så flad en organisation!!

Hun er dog også ansvarlig for den virksomhedsrettede kontakt, samt den interne rekrutteringsindsats.

Ligeledes har hun også ansvar for kommunens mentorer, der er ude at støtte borgere i mange forskellige sammenhænge.

Videre fortæller Janne, at noget af det der vægter meget, er processen omkring fastholdelse af ramte medarbejdere. Det er, for at vende tilbage til Sørens ord, så vigtigt for både medarbejderen, økonomien og erhvervslivet.

Janne uddyber: “Der er så mange muligheder Jobcentret har for at hjælpe, hvis bare medarbejdere og virksomheder ville henvende sig.”

Læs mere

Jobcenter Nordfyn