På Odensevej i Søndersø ligger virksomheden JITS, der ejes og drives af ægteparret Linda og Jens Elling. JITS udvikler systemer, der gør det nemmere for andre at drive virksomhed.

JITS har leveret økonomisystemer og kasseløsninger til virksomheder over hele Danmark siden 2002. De leverer også styringsløsninger til håndværksvirksomheder, der kobler økonomi- og kassesystemer på og gør det til en helhed, der gør mange manuelle funktioner overflødige.

Det hele startede i 2002 med et samarbejde med et københavnsk firma, der leverede kassesystemer. Vi videreudviklede systemet, så det kunne tilpasses til de enkelte virksomheders specielle ønsker. Det samme gælder økonomisystemer. Mange af systemerne bliver leveret i ’’kasser’’. Vi udvikler og tilpasser modulerne, så de tilpasses den enkelte kundes reelle behov.”

Det de ændrer i systemernes software for at tilpasse dem behøver ikke at koste en formue, så derfor kan mindre firmaer også gøre brug af denne service.

JITS bygger oven på mange dele af disse systemer. Blandt andet til tidsregistrering, webshops, kundeportaler og bookingsystemer.

I princippet er der ingen grænser i forhold til kundernes ønsker”, siger Jens. ”Vi har nogle meget kloge hoveder siddende i virksomheden, som er i stand til at omsætte ønsker om ændringer til virkelighed ved at skrive en ny software.

Jens sprang ud som selvstændig i 1999. Her arbejdede han som konsulent for Storebælt i fire år, hvor han blandt andet arbejdede med opbygningen af BroBizz-systemet. Da det var færdigt, fortsatte han som selvstændig, og det gik så godt, at han kunne begynde at ansætte nogle medarbejdere. I dag er der seks fuldtidsansatte. Det er alle danske medarbejdere i huset, men udover det er der samarbejde med andre ude omkring i verden.

JITS kontor

Medarbejderne har meget forskellig baggrund. Nogen er selvlærte, bare med en stor interesse for kodning og skrivning af software. Andre kommer med en akademisk baggrund inden for IT, og en har JITS overtaget fra en skolepraktik i Odense.

Jens’ rejse siden 1999 har været en personlig succes med en stor grad af glæde ved det, han laver.

Jeg er ikke blevet millionær, og det er heller ikke mit mål. Men jeg er glad for at virksomheden har oplevet en organisk vækst, og det der gør mig allermest glad, er vores glade kunder, der sætter pris på det, JITS udfører for dem.”

Han påpeger, at de nok er lidt anderledes end andre økonomihuse, da de honorarer, de forlanger, ’’skal være fair’’ og afspejle den reelle indsats i de forskellige moduler.

Vores markedsføringsbudget er stort set nul. Kunderne kommer faktisk helt af sig selv”, fortæller Jens. ”Kundegrundlaget bygger rigtig meget på referencer fra andre virksomheder, og det er sundt i sig selv.”

Facebook og LinkedIn bliver dog anvendt, og det er nok, når det er mund til mund-metoden, der er dominerende. Der er også flere af JITS’ strategiske samarbejdspartnere, der føder kunder ind i virksomheden, og det fylder også en del i porteføljen.

På spørgsmålet om hvad der skal ske med JITS de næste ti år, fortæller Jens, at der fortsat skal vækstes, men i et roligt tempo. Der skal ansættes i det omfang kundetilvæksten underbygger det, og udelukkende som organisk vækst. De strategiske samarbejder med andre virksomheder vil blive udbygget, og fokus vil i endnu højere grad være på håndværksvirksomheder for at lette deres administration, samt styrke deres styringsværktøjer.

Læs mere

jit.nu