Onsdag den 31/1 forlader Henrik Boesen Nordfyns Kommune for sidste gang som direktør for Teknik, Erhverv og Kultur. Det efter hvad Henrik selv kalder for ”16 forrygende år”. Den sympatiske direktør har søgt og fået jobbet som administrerende direktør for det 100% kommunalt ejede Assens Forsyning A/S.

Henrik blev i oktober 2007 ansat som plan- og byggesagschef, men allerede i 2008 blev han forfremmet til direktør og har således i 16 år haft stor indflydelse på Nordfyns Kommunes udvikling indenfor Teknik, Erhverv og Kultur.

Dem der kender Henrik Boesen vil vide, at han på sin vis er en beskeden person og både før og under interviewet gjorde han det tydeligt, at det ikke måtte ende med én stor selvros. Det er der ikke den store fare for. Ikke fordi der ikke er grund til at rose Henrik, for det er der, men fordi direktøren altid er god til at sende roserne videre til alle andre:

”Jeg har aldrig haft det store behov for at klippe snore. Det er bedre med de medarbejdere, der har haft hænderne helt nede i projekterne – de skal have alle roserne. Det er heller ikke mig, der i de her dage kører nat og dag og rydder vores veje.”

I det hele taget betyder teamarbejdet meget for Henrik og skal man tvinge lidt selvglæde ud af ham, så er det:

”Jeg er glad for så godt det er lykkedes at skabe en samarbejdende kultur, hvor vi er gode til at arbejde på tværs og gøre det hele i fællesskab.”

Henrik mener altid der er en løsning og ser altid muligheder. Hvis man beder den afgående direktør komme med eksempler på projekter, han særligt vil erindre og som ikke har været uden udfordringer, lyder det:

”Der er en mio. spændende projekter jeg kan nævne, men Green Steps, stiftelsen af NEET og etableringen af Gyldensteen-Strand-området er særligt værd at nævne. Alle projekter er gennemført med politisk sikker hånd, hvor Kommunalbestyrelsen skal have ros for at være en aktiv medspiller og bakke op om projekterne.”  

Store projekter

Henrik uddyber om Green Steps:

”Vores klimasatsning har egentligt været i gang siden 2008-2009, men med kommunalbestyrelsens bevilling af 30,0 mio. kroner til klimaarbejdet i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2021, så har Nordfyns Kommune med Green Steps én af de mest ambitiøse klimaplaner i Danmark. Bare se det digeprojekt, som Kommunalbestyrelsen forhåbentligt vedtager torsdag aften. Det skaber grundlaget for at Bogense mange år frem i tiden er sikret mod vand og kan dermed fastholde den positive udvikling, der er i Bogense.”

Og om NEET:

”Det er ikke fordi du sidder her, men med NEET’s etablering i 2015 gav vi et løft til turisme- og erhvervsindsatsen og jeg er ikke i tvivl om, at indsatserne og det samarbejde der har været mellem Nordfyns Kommune og NEET har gjort, at vi ligger så flot i Dansk Industris erhvervstilfredshedsmålinger.”

Og så er der Gyldensteen Strand:

”Da dele af Gyldensteen Strand i marts 2014 blev givet tilbage til havet, stod jeg med en ”hold da op-følelse”. Tænk at det kunne lade sig gøre med et 600 hektar stort naturområde trods masser af udfordringer, blandt andet med diverse lovgivninger.”

Og i relation til diverse lovgivninger, så benytter den ellers høflige Henrik Boesen lejligheden til at svinge med pisken overfor Christiansborg:

”Bureaukratiet fylder mere og mere i dagens Danmark. Myndighedsbehandlingen handler efterhånden næsten mere om bureaukrati end om sagen, og jeg forstår godt nogle af de frustrationer der er blandt borgere og erhvervslivet, når de er i kontakt med det offentlige.”

På vej

For Henrik er skiftet af jobbet ikke et ”på vej væk fra”, men et ”på vej hen til”:

”Jeg tager glad afsked med Nordfyn Kommune og vil være en god ambassadør for Nordfyn resten af livet. Men jeg glæder mig til at komme endnu tættere på de borgernære grønne tiltag og længere ned i maskinrummet.”

Der bliver givet også udfordringer og spændende muligheder hos Assens Forsyning A/S. Og så er det jo godt, at Henrik Boesen aldrig går ned på optimisme.

Se mere

Læs mere om Green Steps på Nordfyn på klima.nordfynskommune.dk