Thomas Edison var en meget innovativ og fremtidstænkende mand. De fleste kender ham nok for hans udvikling af glødelampen, som på det tidspunkt nærmest var en revolution. Men han havde faktisk over 1000 patenter, der blev arbejdet på.

Fonden for Entreprenørskab har nu sat projekt Edison i søen. Kort fortalt er det en landsdækkende opfinderkonkurrence, hvor det overordnede tema er ’’Min hverdag i fremtiden’’. Det handler om, at alle elever i 6. og 7. klasserne får innovation integreret i undervisningen i en periode, for så at udarbejde ideer og projekter, der kan deltage i konkurrencen.

Skolekonsulent Ann Kathrine Eriksen er tovholder på projektet her i Nordfyns Kommune og til dagligt skolekonsulent i Børn og Unge forvaltningen:

”Det er et meget spændende projekt, som læner sig meget op ad det erhvervsliv, som eleverne snart skal ud og prøve kræfter med. Det er ikke alle kommuner i Danmark, der er med i Edison projektet, men det er de kommuner, der ser en stor værdi i at koble skolerne op med det lokale erhvervsliv.”

Opfinderkonkurrencen foregår ved, at eleverne deles op i hold eller grupper og kommer med ideer til et produkt. De deltager med deres produkter i den lokale konkurrence, og vinderne herfra går så videre til en landsfinale. Både lokalt og ved landsfinalen skal eleverne selv pitche deres opfindelser for de dommere, der ser på. Dommerne kan typisk være fra erhvervslivet, men kan f.eks. også være elever fra innovationslinjen på Nordfyns Gymnasium.

”Hvert år vælges et tema”, forklarer Ann Kathrine. ”Det er så i år blevet til ’’Min hverdag i fremtiden’’ og det må jo siges er et interessant sigte, da det er kæmpe bredt. Eleverne skal ud i virksomhederne og sparre deres ideer, og det kan være alle typer virksomheder. Alt indgår jo i temaet såsom bolig, grøn omstilling, dyrevelfærd, økologi, produktion uden udledning og alt muligt andet. Så elevernes innovative ideer får virkelig mulighed for at blive synlige i denne konkurrence.”

I denne sammenhæng fortæller Ann Kathrine, at dette projekt er virkelig spændende, ved at man fra kommunens side ønsker et tæt samarbejde med erhvervslivet på Nordfyn.

Corona har også stor indflydelse på, hvordan hele konkurrencen bliver afviklet. Det hele skulle have endt med en stor lokal finale på Nordfyns Gymnasium, men nu bliver det på en helt anden måde. Nu bliver man nødt til at holde alle de lokale finaler ude på skolerne, og da samtlige elever på 7. klassetrin deltager, betyder det, at der kommer et projekt til landsfinalen fra alle de nordfynske skoler.

Landsfinalen bliver digital, men Fonden for Entreprenørskab ønsker alligevel at det bliver en festdag, så der bliver sendt en ’’Partypakke” ud til alle skolerne, der er med i projektet.

Der bliver så fundet et vinderprojekt blandt de grupper der hver især har pitchet deres ide.

”Det skal være en tilbagevendende begivenhed”, fortæller Ann Kathrine. ”Erhvervslivet kan muligvis få ideen serveret, og eleverne kan se noget af deres boglige viden blive omsat til virkelighed.”

Læs mere

Projekt Edison