Line Sølling Borup er indehaver af virksomheden Din Fynske Sygeplejerske, der tilbyder helt almindelig hjemmesygepleje og i endnu højere grad støtte og vejledning. Der er mange ledsageropgaver til ældre mennesker fra indkøb til lægebesøg og sygehusbesøg, men også hjælp med at finde rundt i det danske sygehusvæsen.

Mange har svært ved at finde rundt i deres journaler og få bestilt de rigtige piller på apoteket, og her kan Line hjælpe og rykke for svar fra myndigheder, så alt bliver gjort lige efter bogen.

Hvis nogen bliver udskrevet lidt hurtigt fra sygehusene, kan Line være behjælpelig, og ikke blot med pleje. Hun kan også sørge for at hjemmehjælp og anden omsorg kommer på plads.

Min funktion kan egentlig minde om et familiemedlem med en sygeplejefaglig baggrund. Jeg kommer meget tæt på mine kunder, og der bliver skabt et tæt og fortroligt bånd til dem. Det betyder også at relationerne er nære, for jeg besøger nogle gange en patient flere gange om ugen, og måske bor vedkommendes pårørende så langt væk, at de ikke kommer forbi så tit. Det er også tit mig, der bliver kontaktet af familie eller af kommunen, når noget skal formidles eller ordnes.”

En opgave kan også være at hjælpe patienter der lider af angst til at få struktureret hverdagen så de får en ro, der gør at de trives meget bedre.

Egentlig ville Line have været arkæolog, men hendes moster var sygeplejerske og hendes onkel var Falckredder, så ud af det kom interessen for sygeplejefaget.

Det var godt, for jeg ved nu, at jeg 100% er havnet på den rette hylde.”

OUH blev hendes første arbejdsplads, og det var på børnekræftafdelingen. Her var Line i to år til hun fik sit første barn. Det var meget hårdt og blev også for meget. Hun tog børnenes skæbne til sig, og der blev fældet en del tårer. Så skiftede hun til hudafdelingen, og det var en helt anden verden.

Line har arbejdet med flygtninge fra fjerne himmelstrøg. Det betød at hun og familien tit havde børn på besøg på deres ejendom ved Skeby her på Nordfyn. En sundhedsplejerske fra kommunen spurgte i den forbindelse, om ikke de kunne tænke sig at blive plejefamilie, når de nu havde et godt tag på disse børn.

Det blev starten på et nyt kapitel i Lines liv. Det blev til en del år som plejefamilie, hvor mange af de unge der kom under deres vinger, havde en kriminel baggrund. De fik simpelthen et valg mellem at komme i fængsel eller i familiepleje.

Der var også et tilfælde med en pige der ikke kunne bo hjemme længere, som boede hos Line i 5-6 år, og det var virkelig krævende. Men det gav en god ballast i forhold til at hjælpe andre mennesker. Samtidig arbejdede hun som sygeplejevikar, så faste arbejdstider var der ikke noget af.

Det blev starten på tanken om egen virksomhed som privat sygeplejerske. Hun kunne altid få vagter i det offentlige som sygeplejerske, så det var ikke et krav at skulle have en fuldt booket kalender med klienter fra start.

Allerede inden for de første tre uger efter jeg havde startet Din Fynske Sygeplejerske, havde jeg kunder nok til, at forretningen kørte rundt. Det går op og ned med travlheden, men sådan er det jo i mange virksomheder. Hvis der ikke er så travlt, så er der altid vagter at få inden for det offentlige system.”

Line er 41 år og blev færdiguddannet som sygeplejerske i 2008. Hun startede sin virksomhed i 2017, og på daværende tidspunkt var der ikke mange af hendes slags i markedet. Det har dog ændret sig, og nu er der indtrådt en noget større konkurrence inde for den private hjemmesygepleje. I forhold til marketing er det mest effektive mund til mund-metoden, fordi der skal være et stort tillidsforhold mellem klienterne og hende selv. Derfor vil hun fortsætte med at kun at være sig selv.

Det er de personlige relationer der driver mig, og derfor duer det ikke at have ansatte. Jeg tror også, at det mere og mere bliver den støttende, vejledende og rådgivende rolle, jeg kommer til at indtage for mine kunder, mere end den deciderede sygepleje. Altså en patientvejleder-rolle, der også indebærer rådgivning om kost, søvn og andre ting, der skaber et bedre liv for kunderne.  Jeg er på den helt rette hylde med at hjælpe andre på den måde.”

Læs mere

dinfynskesygeplejerske.dk