Nordfyns Kommune, de nordfynske virksomheder og borgerne i kommunen er næsten alle i gang med en grøn omstilling. Nogle mere end andre, men alle tænker bæredygtighed på et eller andet niveau.

Når vi så skal energirenovere vores bygninger i kommunen, ja så kan vi jo lige så godt benytte os af lokale håndværksmestre, så vi får en øget beskæftigelse her på Nordfyn.

Vi har talt med klimakoordinator Else Marie Kristiansen, der er klimaeksperten her i Nordfyns Kommune, om denne her grønne omstilling. Hvad man kan gøre, og hvordan alle kommer til at kigge den vej i fremtiden.

Men først skal vi vide, hvad en klimakoordinator beskæftiger sig med i Nordfyns Kommune:

”Kort fortalt beskæftiger jeg mig med alt, hvad der har med klima, bæredygtighed og energi at gøre. Jeg koordinerer det hele på tværs i kommunen, så der bliver arbejdet sammen om disse emner, og alle trækker i samme retning. Det vigtigste er at få bragt CO² udslippet ned, desuden skal der også klimasikres, så man alle steder kan komme af med de til tider store vandmængder, klimaforandringerne genererer.”

Else Marie forklarer, at indsatsen faktisk kører i tre spor. Det ene er det, der foregår internt i kommunen, det andet er det borgerrettede og det tredje er erhvervslivets indsats på disse områder.

Det er så Else Marie, der sidder som tovholder på de mange initiativer i de forskellige grupper. Når det kommer til erhvervslivets rolle, er det NEET, der er kontakten mellem kommunen og det nordfynske erhvervsliv, uddyber hun.

Hvor skal der sættes ind?

Hvis man spørger, hvor der skal sættes ind, peger Else Marie på specielt tre områder:

”Det er transport, bygninger og landbruget. Det er her, der virkelig er noget at hente. Både borgere, virksomheder og det offentlige har egentlig de samme steder at opnå energibesparelser. Som eksempel der gælder for alle tre områder, er at har man el-varme, naturgas- eller oliefyr, så er det en god ide at udskifte anlæggene med en varmepumpe. Det vil give en stor reduktion i CO²– udledningen. Og for transportområdet gælder det, at udskiftningen af bilparken til el-køretøjer også vil medvirke til en kraftig reduktion.”

Som en anden ting nævner Else Marie muligheden for, at der etableres flere solcelleparker rundt omkring på Nordfyn.

Lige nu er der mulighed for at få tilskud til en varmepumpe, hvis man i husstanden bruger oliefyr, naturgasfyr eller el til opvarmning.

Det kræver dog, at man bruger en VE-godkendt installatør til at varetage udskiftningen. VE står for Vedvarende Energi, og man kan på www.sparenergi.dk læse meget mere om disse ordninger. Ligeledes er der en oversigt over VE-godkendte installatører, som man søger på i ens eget eller et andet postnummer her på Nordfyn.

Det er lige her, at de nordfynske postnumre virkelig giver god mening. Samtidig en opfordring til de nordfynske installatører om at blive VE-godkendt, så I kan deltage på lige fod i den grønne omstilling.

Tag med til webinar!

I forbindelse med denne grønne omstilling, afholder Nordfyns Kommune, i samarbejde med Energistyrelsens Spar Energi, to borger/virksomhedswebinarer 16. marts kl. 19.00 og 18. marts kl. 17.00. Her vil der være flere indlæg omkring energirenovering, nye opvarmningsformer og tilskudsmuligheder.

Læs invitationen her

 

Else Marie Kristiansen inviterer til webinar