I denne sidste artikel om bæredygtighed og grøn omstilling i denne omgang kigger vi indenfor i vores egen kommune.

Henrik Boesen er direktør for områderne Teknik, Erhverv og Kultur i Nordfyns Kommune og fortæller, at hele Nordfyns Kommunes organisation er meget opmærksom på at tænke i disse baner.

”Der har været fokus på at tænke klimavenligt i kommunen gennem en lang årrække. Før var det udelukkende fokus på økonomi der styrede i kommunen, hvor det nu i høj grad er bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen har været fremsynet og mange af de beslutninger der er taget politisk, begynder nu at udmønte sig i den virkelige verden.”

Henrik Boesen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte en energikonsulent i kommunen, fortæller han. Et klart signal om at klimamål og grøn omstilling vægter i de beslutninger der bliver taget. Ligeledes et klart fokus på kommunens ressourceforbrug. I 2012 eller 2013 lavede man et samarbejde med Energi Fyn omkring udskiftning af gadebelysning i hele kommunen. Måske på det tidspunkt som den eneste kommune i Danmark. Det blev moderne LED belysning som både var bedre, billigere og mere miljøvenlig belysning.

Her tilføjer Henrik Boesen, at det siden dengang har været et kendetegn, at man tænker grønt i forbindelse med alle kommunens bygninger, uanset om det er nybyg eller renovering af eksisterende bygninger.

Nordfyns Kommune skal være CO² -neutral i 2030, og kommunen som område skal have reduceret sin CO² udledning med 70%, også i 2030. Ret ambitiøse mål.

”Rejsen er gået fra at spare på energien på grund af økonomi til at spare for at nå nogle klimamål. Så nu er det den grønne omstilling, der sætter overliggeren”, siger Henrik Boesen.

Ud over det nævnte er der etableret mange solcelleanlæg, der bliver optimeret i bygninger ved hjælp af fjernaflæsning med tilhørende styring og alarmer. Det i sig selv er meget energibesparende, da man fanger selv de mindste fejl og afvigelser. Systemerne lukker også ned af sig selv ved fejl.

”Ved siden af tiltag vedrørende bæredygtighed og grøn omstilling er der også mange aktiviteter i gang omkring de klimatiske ændringer i vores dagligdag. Det gælder regnvandsbassiner, diger til kystsikring, afvanding af gader i byerne og meget andet. Det er jo ting man er nødt til at forholde sig til, selvom det er i den dyre ende af anlægsarbejderne”, siger han.

Han fortsætter med at fortælle om sikring mod oversvømmelser i Bogense, hvor man deles om udgifterne med de berørte lodsejere. Vandcenter Syd har også betalt en del af regningen.

Hvad angår kommunens bygninger gør man også meget udover de nævnte ting med forbruget. Både ved renoveringer og nybyg går man helt bevidst efter at bruge bæredygtige materialer, der samtidig er energibesparende.

Et andet område, der per definition er meget ressourcekrævende, er kommunens bilpark. Her har Nordfyns Kommune afsat et beløb til løbende at indkøbe en ny bilpark, der kommer til at bestå af biler med et meget lille CO²-udslip. Der bliver også tale om færre køretøjer, da man går ind og kigger nøje på udnyttelsen af kommunens bilpark. Henrik Boesen fortæller yderligere, at der i det nye udbud vedrørende renovationskørsel vil være en klausul om, at to af skraldebilerne skal køre udelukkende på el, og de øvrige skal køre på diesel, der giver et meget lille CO²-aftryk.

”Alle nye indkøb af biler til kommunen vil være med miljøet i tankerne, og mange af de nye vil være rene el-biler. Rækkevidden er ikke et problem. Vi kan nemlig se via de installerede GPS’er, at bilerne sjældent kører mere end 100 km i døgnet, og så er der jo intet problem.”

I den forbindelse nævner han, at der kommer 14 nye ladestandere op med to stik i hver rundt om i kommunen.

Så man må sige, at det er en fremsynet kommunalbestyrelse vi har i Nordfyns Kommune, der tænker grønt og bæredygtigt.

Læs mere

Bæredygtigt Nordfyn – Nordfyns Kommunes magasin om bæredygtighed