Nordfyns Kommunes klimateam: Flemming Sæderup Rytter, Lene Høxbro Larsen og Niels Peter Nielsen

Green Steps på Nordfyn, ja hvad er det egentlig? De fleste kan nok regne ud, at det har noget med klima og grøn omstilling at gøre. Det er Nordfyns Kommunes klimaplan og vision frem mod 2030, hvor Nordfyns Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral.

Samme år er målet, at CO2-udledningen på Nordfyn er reduceret med minimum 70%. Og endelig skal hele Nordfyn være klimaneutral i 2050, samtidig med at kommunen skal være modstandsdygtig over for effekterne af de globale klimaforandringer.

Det er nogle ambitiøse mål, og de nås kun hvis erhvervslivet, borgerne, og kommunen alle er med og trækker samme vej.

For at hjælpe det hele på vej har Nordfyns Kommune etableret et Klimateam, der skal hjælpe og understøtte hele processen.

Klimakoordinator Lene Høxbro Larsen er teamleder for klimateamet. De andre medlemmer af teamet er energiingeniør Flemming Sæderup Rytter, der tager sig af de mange tekniske problemstillinger, samt cand.mag. Niels Peter Nielsen, der står for kommunikationen.

Lene fortæller, at alle kommuner i hele Danmark er i gang med en lignende proces, og det kommer til at afspejle de beslutninger, der er truffet på Christiansborg og for den sags skyld også globalt.

Nordfyns Kommune kigger meget på bygningsmassen og kørsel og stiller krav til entreprenører og leverandører om en reduktion af udledningen fra deres køretøjer. Kommunen er i fuld gang med at udskifte bilparken til elbiler, og samtidig bliver der sat betydeligt flere ladestandere op mange steder. Hele indkøbspolitikken er kigget igennem, og der bliver stillet krav til leverandørerne om at levere varer og materialer, der er fremstillet på bæredygtig vis”, understreger Lene.

Flemming uddyber og fortæller om de større planer for grøn omstilling:

Det handler om udbygning af fjernvarmenettet og udbygning af anlæg, der producerer energi fra sol og vind. Der er allerede lavet planer for større anlæg, og de skal behandles politisk og siden i høring.”

Klimateamet vil også hjælpe erhvervslivet til at blive grønnere, hvis de selv vil. Det skal være nemmere at få de tilladelser der skal til, for eksempel til at installere solceller eller andre ting, der kan bidrage til den grønne omstilling.

I hele denne proces bliver der også stillet krav til erhvervslivet:

Erhvervslivet er en medspiller, når man snakker om CO2-reduktioner i hele det geografiske Nordfyn. Der er nye krav til byggeriet, der bliver stillet krav til virksomhedernes køretøjer, krav til materialer med hensyn til fremstilling og holdbarhed, og ikke mindst til sporbarhed.

Så virksomhederne på Nordfyn kan se frem til en ny virkelighed, som allerede er startet på flere områder. Der er også virksomheder på Nordfyn, der har specialiseret sig i rådgivning på netop bæredygtighed og den grønne omstilling.

Det er også helt sikkert, at erhvervslivets kunder vil stille større og større krav til deres leverandører omkring bæredygtig produktion og bæredygtige materialer.

Så opfordringen fra Klimateamet til det nordfynske erhvervsliv er klar: Begynd hellere på omstillingen i dag end i morgen.

Klimaplan

Læs Nordfyns Kommunes Klimaplan 2020-2050: Green Steps på Nordfyn