© DRIVADAN

De fire årstider kender vi alle, men hvad er den 5. årstid? Det kommer vi tilbage til, når CEO og ejer Per Ladefoged samt salgsdirektør og ejer Mads Ladefoged fortæller om deres virksomhed DRIVADAN.

DRIVADAN er en ordreproducerende virksomhed, der sælger glashuse. Det primære marked er B2B, men en lille del af produktionen går til private.

Per Ladefoged

Mange af kunderne er ejendomsudviklingsselskaber og totalentreprenører med ønske om at få leveret et fælleshus, et samlingssted eller et sted hvor beboerne kan dyrke diverse afgrøder”, fortæller Per Ladefoged: ”I Danmark er der masser af kvadratmeter på tagene rundt omkring, og mange har fået øjnene op for at udnytte de kvadratmeter. Det er mest et storbyfænomen, for det er her de mange kvadratmeter i højden primært findes.  Det blæser næsten altid i Danmark, så på 6. sal i for eksempel Ørestaden er det super, at man kan trække indendørs og så alligevel være ude. Så især i København er det blevet ret trendy, at bygherrerne bestiller glashuse til toppen af de bygninger der enten nybygges eller gennemgår en renovation.”

Mads Ladefoged

En helt ny ide er også under udvikling i DRIVADAN. Nemlig House in House, som virkelig kan gå hen og blive et fænomen i fremtiden med den 5. årstid:

Man bygger simpelthen et hus inde i et glashus eller bygger et glashus uden om et andet hus. Dermed kan man skabe et udeklima helt efter ens egen smag, og man kan dyrke de afgrøder man har lyst til”, beretter Per. ”For nuværende er bygningsregulativerne i Danmark meget restriktive, og dermed vil det være lidt for dyrt med sådanne projekter. Men i Sverige er der måske et marked, da regulativerne er meget mere lempelige. Men det er ikke umuligt at der kommer et marked, og så er vi klar.

DRIVADAN

DRIVADAN arbejder også med private der ønsker en form for glashus. Det er typisk kunder der har opgivet en standardløsning.

Vi arbejder med specialløsninger, og derfor har vi heller ikke noget lager. Vi bygger helt fra grunden efter kundernes ønsker, og derfor kan de få præcist hvad de havde forestillet sig i forhold til de bygninger, de har i forvejen. Og det gælder både for fritstående glashuse og for glashuse bygget sammen med eksisterende bygninger. Kunderne kommer med en tegning, eller bare en skitse, så står DRIVADAN for resten af processen, indtil det færdige hus kan afleveres til kunden – og vi producerer det hele på værkstedet i Søndersø.”

Når vi snakker B2B-kunderne, altså ejendomsudviklere, så er der stort set altid en arkitekt ind over i processen. De kommer med et skitseforslag, der ender ud med produktionstegninger som DRIVADAN arbejder ud fra. De bestiller råmaterialerne hjem, som primært er aluminium fra Hydro i Tønder eller standardprofiler fra Alumeco i Odense. Glasset kommer fra forskellige leverandører, og stålet kommer fra forskellige danske stålgrossister.

Der er altid stål i DRIVADANs produkter. Det er ret enestående, da de fleste konkurrenter ikke bruger stål i deres produkter. Det gør at glashusene er meget robuste og typisk har en meget lang levetid.

Råvarerne bliver skåret til, svejset, galvaniseret, lakeret og samlet, så de er klar til levering til kunderne.

DRIVADAN

DRIVADAN startede i 1987 og servicerede i mange år den danske gartneribranche. Det var hovedsageligt varmen man skulle holde på, deraf navnet: Dri for drivhuse, va for varme og dan for Danmark.

Efter nogle år begyndte man at lave deciderede drivhuse til erhvervsgartnerne samt det interiør, der benyttes i drivhuse. Det var produkterne i årene frem til 2015, hvor man så gartneribranchen havde toppet. Så begyndte DRIVADAN at lave de nye konstruktioner af glas, aluminium og stål. I dag udgør drivhuse kun 10% af produktionen.

Der er et marked for disse konstruktioner af glashuse, men det vokser ikke særlig hurtigt”, fortæller Mads og Per Ladefoged. ”Det er dog stabilt, og DRIVADAN tilpasser sig markedet konstant. Mange arkitekter har virkelig gode ideer til glashuse i bygningsmassen, men det er jo ikke helt billigt, og det er også nemt at pille ud af et projekt, hvis der skal spares. Men i disse tider er disse glashuse et klart signal at sende til slutbrugeren, nemlig æstetik, grøn omstilling og cirkulær økonomi, så der er i den grad et marked. Økonomisk set går det godt i DRIVADAN, rigtig godt. Og der er nu 20 ansatte i virksomheden.”

Per er bror til en af stifterne af virksomheden, har været lidt rundt, men kom tilbage i 2020. Mads, der som nævnt er salgsdirektør i DRIVADAN, er Pers nevø. Så der er en del familie i virksomheden stadigvæk. Mads er såmænd udlært i DRIVADAN, så han har været på de forskellige værksteder og været i marken og montere glashusene. Så han kender om nogen de produkter, han er ansvarlig for at sælge.

DRIVADAN © DRIVADAN

Jeg håber på vækst de næste 10 år, og at vi kommer op på 30 ansatte”, siger Per Ladefoged. ”Så skal de enkelte ikke have alt for mange kasketter på og kan bedre koncentrere sig om deres kerneopgaver. Samtidig håber jeg at der kan komme en fornuftig tilgang af yngre kræfter, der kan være med til at løfte virksomheden ind i næste generation.”

Læs mere

drivadan.dk