Næsten alt var ved et gamle, men også kun næsten ved Nordfyns Erhverv og Turismes generalforsamling i går.

Der var dog en Dark Horse, der spillede alle et pus. Navnet er Corona. Denne Corona gjorde som bekendt at NEET’s generalforsamling måtte flyttes fra foråret, hvor den plejer at blive afholdt, og helt frem til i går den 10. juni.

Stedet for afholdelsen var også nyt, nemlig Langesø Hallerne i Morud, som var en fantastisk ramme om årets generalforsamling.

Ud over disse ændringer var langt hen ad vejen business as usual, dog med en anderledes indlægsholder, nemlig Christian Stadil, der i dagens anledning havde taget sin far Thor, som bor her på Nordfyn i det daglige, med til seancen.

generalforsamling jimmy

Generalforsamling

Jens Erik Steenfeldt blev valgt til dirigent, og dagsordenen blev præsenteret. Herefter var det formanden for NEET’s bestyrelse, Jimmy Rasmussen, der fremførte bestyrelsens beretning.

Jimmy fortalte om den nye resultatkontrakt, der er indgået mellem NEET og Nordfyns Kommune, så den nu varer frem til 2026.

Noget af det nye i kontrakten handler om den grønne omstilling samt en ændret struktur i turismearbejdet.

Jimmy fortalte også om de tiltag, der er gjort i forhold til at hjælpe den nordfynske detailhandel, der jo her været særdeles hårdt ramt under corona-pandemien.

Herefter var Jimmy inde på den nordfynske succes på turismeområdet. Her understregede han hvordan det var direkte målbart på antallet af overnatninger. Der var over en halv million i både 2019 og 2020, og det ser endnu bedre ud i år.

Så fik vi set og hørt en præsentation af ’’Smadremanden’’, som fik et smil frem på læben hos alle.

Jimmy fortalte også om den store erhvervsundersøgelse, hvor over 300 virksomheder blev kontaktet for at høre om deres udfordringer. Ligeledes foregår der analyser omkring detailhandelen for at kortlægge deres udfordringer. Han kom også ind på den store succes med det gule gavekort.

På eventsiden er der også gang i den, og her blev Geværfabrikken i Otterup nævnt i forbindelse med den enestående udstilling af Michael Kviums værker.

Nordfyns største årlige event, Rosenfestivalen, bliver med sikkerhed afholdt i år, uanset hvordan den bliver skåret til med gældende restriktioner, ligesom vi ser frem til DM i luftballon og SPROGENSE.

NEET’s direktør Per Olesen gennemgik regnskab samt det kommende års budget og kontingent. Generalforsamlingen konkluderede, at alt så fornuftigt ud, da der ikke var nogen kommentarer til tallene.

Der var forslag fra bestyrelsen. Det ene forslag på at få en bedre sammenhæng mellem det at betale kontingent til tiden og efterfølgende deltage i generalforsamlingen. Således at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis kontingentet er betalt til tiden. Ligeledes bliver der åbnet mulighed for eksklusion, hvis ikke kontingentet bliver betalt selv efter en rykker. Omkring indkaldelse til generalforsamlingen, blev det ændret således at det ikke skal annonceres i de trykte medier, men udelukkende på de digitale platforme.

Ingen havde bemærkninger, så forslagene blev vedtaget.

Næste punkt var valg til bestyrelsen samt suppleanter.

På valg var:

  • Formand Jimmy Rasmussen
  • Næstformand Henrik Fagerberg
  • Dorthe Møller
  • Svend Erik Errebo

Alle ønskede genvalg og blev valgt uden modkandidater.

De to suppleanter Kent Nicolaisen og Benedikte Caspersen blev også genvalgt.

BDO blev genvalgt som NEET’s revisor.

Formand Jimmy Rasmussen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Årets priser

Nordfyn har et godt erhvervsliv, og i aftes fik nogle af dem en særlig hæder.

Nordfyns Kommunes Miljøpris

Nordfyns Kommunes Miljøpris blev overrakt af formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm, og prisen gik til Scandrums. De har gennem en årrække arbejdet med miljøet både internt, men også gennem de produkter de håndterer i virksomheden.

Nordfyns Kommunes Arbejdsmarkedspris

Nordfyns Kommunes Arbejdsmarkedspris går til en virksomhed der er rummelig og tager et socialt ansvar.

Det var 12. gang denne pris blev uddelt, og prisen blev overrakt af formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen. Valget faldt på Nislevgård Efterskole. De har løftet en stor opgave og har hjulpet mange unge, der har haft det svært, videre på rette spor.

VirksomhedsprisenVirksomhedsprisen

Årets virksomhed på Nordfyn uddeles af Nordfyns Erhverv og Turisme, og vinderen vælges af bestyrelsen. I år var de nominerede Bogense Plast, DK plant og Compusoft, og det var Compusoft, der fik prisen som Årets Virksomhed. NEET’s formand Jimmy Rasmussen begrundede valget med virksomhedens evne til konstant at udvikle, skabe overskud og vokse på eksportmarkederne.

årets iværksætterÅrets Iværksætter

Årets Iværksætter på Nordfyn uddeles af Nordfyns Erhverv og Turisme, og vinderen vælges af generalforsamlingen. I år var de nominerede Nordic-Parts, Den Gode Historie og Preggobox, og vinderen blev Den Gode Historie, hvis indehaver Dorthe Bomann gik selvstændig for at hjælpe virksomheder med at finde de gode historier – med stor succes.

Christian Stadil

Årets oplægsholder var en ren dynamitbombe, nemlig Christian Stadil. En gut der er værd at lytte til, selv om man får håret blæst lidt bagud.

Han ejer konglomeratet Thornico, som er en skov af forskellige virksomheder spredt ud over hele verden.

Han er herhjemme nok mest kendt for at eje firmaet Hummel, som jo, blandt andet, er sponsor for det danske fodboldlandshold.

Han er et sprudlende energibundt, der næsten ikke er til at stoppe igen, når han først begynder at fortælle om han passioner. Det er netop det at drive hans virksomheder på en måde, andre mildest vil kalde ’’underlige’’. Blandt andet går han op i Company Carma, som er den specielle måde at drive virksomhederne på. Dog indrømmer han, at der bestemt også ligger godt købmandskab som grundlæggende element.

Han kommer rigtig meget på Nordfyn, da hans far Thor bor her. Så han færdes hjemmevant og kender de fleste afkroge i kommunen. Derfor følte han også en stor interesse for at komme med gode råd til en fremtidig erhvervsmæssig og turismemæssig udvikling af kommunen.

Han så i alt fald store muligheder, hvis blot man ville.

Aftenen sluttede traditionen tro med spisning, netværk og socialt samvær.

 

Se årets highlights!