Årets generalforsamling foregik i Den Flyvende Hangar i HCA Airport, som lufthavnens direktør Hans Okholm Vejrup beskrev som Danmarks mest komplekse lufthavn, hvor der både er traditionel luftfart, drone-testcenter og kontorhotel og erhvervsområde med mange forskellige erhverv fra reparation af fly til netop events som denne aften – og det er i den grad en lufthavn der har vinger. Jens Ploug, der ejer den Flyvende Hangar, har fløjet i Grønland siden 1988, hans kone og to døtre er også piloter, og familien bruger både Den Flyvende Hangar til opbevaring af bl.a en russisk helikopter og flere forskellige privatfly og som eventvenue med helt særlige omgivelser, som blev nydt på generalforsamlingen.

formand

Formandens beretning

Formand Henrik Fagerberg slog fast, at 2021 har været et år med mange stærke projekter, selvom corona har sat sit præg. NEET har via coronapuljer fået tilskud til en række forskellige initiativer som bl.a. en lys- og lydhyldest i anledning af Bogense Rådhus’ 100 års-fødselsdag og en flot street art-udsmykning af den tidligere Røde Kors-butik i Søndersø. Der har også trods corona været succesfulde arrangementer som Kvium Collected-udstillingen med over 10.000 besøgende, Dream Balloon Cup og det første år med den folkelige sprogfestival SPROGENSE.

I 2021 har der også været fokus på erhvervet.  Der er lavet en vækststrategi for erhvervet, og en undersøgelse af over 200 virksomheder viser at der skal sættes fokus på styrket salg og digitalisering, ligesom den grønne omstilling også kan komme mere i fokus.  Der har igen i 2021 været over 500.000 overnatninger på Nordfyn, og der sættes mere fokus på ydersæsonen til gavn for turismeerhvervet.

per olesen

Budget og genvalg

Direktør Per Olesen gennemgik budgettet og understregede at selvom NEET har en sund økonomi og egenkapital, så er organisationen ikke sat i verden for at være en bank, men for at bruge penge – til gavn for Nordfyn. Kontingentsatserne for 2023 er på samme niveau som 2021 og 2022 og blev godkendt af forsamlingen.

På valg var Mette Skifter, Kent Steenvang, Per Maegaard og Niels Henrik Ove. Alle blev genvalgt, ligesom suppleanterne Benedikte Caspersen og Kent Nicolaisen blev genvalgt. Jimmy Rasmussen og Anette Lykke Jensen er trådt ud af bestyrelsen og fik fuld applaus for deres indsats for NEET.

miljøprisen

Den Nordfynske miljøpris for virksomheder

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm overrakte den nordfynske miljøpris til landmand Ove Eriksen, der har etableret et minivådområde til stor gavn for naturen.

virksomhedsprisen

Virksomhedsprisen 2021

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Helle Waagner overrakte Nordfyns Kommunes Virksomhedspris til SuperBrugsen i Søndersø, der har en helt særlig fleksibilitet, vilje og lyst til at værne om alle på arbejdspladsen og gør en stor forskel for medarbejdere med nedsat arbejdsevne og med at hjælpe ledige personer tilbage til arbejdsmarkedet.

årets iværksætter

Årets Iværksætter 2021

Der var tre stærke kandidater til prisen som Årets Iværksætter, nemlig MK VVS og Teknik, Gul Hund og Restaurant MøBer. I år var der for første gang live transmission, da ejerne af Restaurant MøBer var med live fra deres restaurant i Bogense, og derfor blev det også live via skærm, at MøBer fik prisen som Årets Iværksætter for deres succes som restaurant trods en opstart præget af corona. Ejerne Frederik og Xenius Mønster Berner Nielsen stræber efter at holde et højt niveau, og det har i den grad givet resultater.

årets virksomhed

Årets Virksomhed 2021

Det var erhvervsjournalist og oplægsholder Ole Krohn og formand Henrik Fagerberg, der overrakte prisen som Årets Virksomhed, der blev valgt i et felt af nordfynske virksomheder, der i den grad har markeret sig med succes i de seneste år. Det er JM Optik, Bogense Plast og N. Eilersen. Ole Krohn fortalte, at han selv har en Eilersen-sofa derhjemme, som brillebruger er begejstret for JM Optiks koncept om brilleleje og er meget begejstret for Fyns og Bogense Plasts fokus på robotteknologi. Bogense Plast fik prisen som Årets Virksomhed 2021 for succes med et vellykket generationsskifte, investering i robotteknologi der har givet store konkurrencefordele og ikke har betydet fald i medarbejderantal, men snarere det modsatte, og virksomhedens forankring i det lokale. CEO Per Grunddal Jørgensen slog fast, at Bogense Plasts succes ikke skyldes held, men tilstedeværelse, gode kunder, effektivitet og evnen til at gribe momentum og det der skal til.

foredragsholdere

Søs Marie Serup og Ole Krohn

Dorthe Bomann var ordstyrer på Søs Marie Serups og Ole Krohns talk, og forsamlingen stillede mange gode spørgsmål.

For Søs Marie Serup er Nordfyn det idylliske hobbitland The Shire fra J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre-værk: Venligt, fredeligt, hyggeligt, smukt og grønt og pænt og dukkehusagtigt. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal udvikle sig. Tværtimod:  Grøn omstilling er en tvungen dagsorden, og det kan også give vækst. Det handler om at tage beslutninger, så alle kan arbejde hen imod et mål.

Ole Krohn fremhævede, at den usikre tid med coronakrise og krig betyder svær sigtbarhed for virksomhederne, men netop kan øge grøn omstilling og digitalisering som en nødvendighed.

Søs Marie Serup slog fast, at det nye buzzword i Danmark lige nu er purpose, det vil sige at man skal bygge en fortælling op, der giver mening og har et formål. For eksempel en virksomhed, der tiltrækker arbejdskraft ved at fortælle, at de arbejder for mere end en bedre bundlinje. Det samme gælder for branding af destinationen Nordfyn: Det handler om at finde den gode historie og gerne tage udgangspunkt i det værste, folk kan sige om os, og brande os derudfra.

Ole Krohn supplerede med, at netop det at møde de lokale og kommercialisere det at være tættere på hinanden både kan være godt for destinationsbranding og virksomhedsbranding.

De var begge enige om, at vi kan lære af de danske politikere, at samarbejde og respekt for hinanden er vejen frem – evnen til at indgå kompromis og søge samtalen er nøglen til succes og vækst.