Det er de nye buzz-words her på Nordfyn. Det er ordene, der understøtter den brandingstrategi, der løber fra 2019 til 2027 i Nordfyns Kommune.

Egentlig ganske enkle ord, men de fortæller samtidig en hel masse. Det er ord der i den yderste konsekvens skal få mennesker til at bosætte sig i vores kommune, fordi det er positivt ladede ord. Hvem vil ikke gerne have frihed, frisk luft og et godt liv? Det er det Nordfyn tilbyder, for slet ikke at nævne de meget billige huse og byggegrunde, der er på disse kanter.

Henrietta Rasmussen er branding og bosætningsmedarbejder i Nordfyns Kommune:

”Denne brandingstrategi er meget central i indsatsen for at gøre folk interesserede i Nordfyn og dermed få dem til at bosætte sig her.”

Henrietta er opvokset i Sverige, men mødte allerede som 19-årig en dansk kæreste her på Nordfyn. Så hun vælger at flytte til Danmark. Men selv om hun flyttede til Odense, er det Nordfyn, hendes hjerte banker for.

Hun har før beskæftiget sig meget med salg og indkøb, primært indenfor gartneribranchen. Senere blev det markedsføring og branding hun beskæftigede sig med, og det har bragt hende til hvor hun er nu. Hun har en stor grad af erhvervserfaring, og også derigennem viden om branding og udbredelse af budskaber. Tidligere har Henrietta brandet store events og samtidig koordineret de mange indsatser i den forbindelse.

”Fri-Luft-Liv brandet er skabt til Nordfyn”, fortæller Henrietta: ”Alle nordfynboer har den fantastiske natur lige uden for døren, og den nordfynske natur er direkte tilgængelig for alle.”

Nu er det alle dem. der ikke bor på Nordfyn, der skal lære og høre om det skønne liv, man kan have, når man bor på Nordfyn. Der skal åbnes op og fortælles om de herligheder man får, hvis man flytter til Nordfyn. Det gælder for øvrigt både familier og virksomheder. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at fastholde de familier og virksomheder, der allerede er etableret i kommunen.

Langt flere skal have kendskab til de billige boliger og attraktive byggegrunde der findes på Nordfyn. Henrietta fremhæver også den korte og hurtige transporttid der er mellem Nordfyn og Odense samt den store grad af udeundervisning der foregår i kommunen – og det bliver der ikke mindre af, understreger hun.

Vi skal fortælle, hvor dejligt her er!

Borgmester Morten Andersen fortæller lidt om, hvorfor man ønsker at have en sådan brandingstrategi: At strategien kom til at hedde Fri.Luft.Liv skyldes kommunikationsvirksomheden Publico, men også at man spurgte tilflyttende borgere, hvad det primært var, der trak dem til Nordfyn. Det næsten entydige svar var netop frihed og naturen.

”I en brandingindsats skal det være disse begreber, der skal være helt centrale”, siger Morten. ”Naturen skal ikke blot være der, den skal være nemt tilgængelig og i den grad bruges. Og det er bestemt noget, potentielle tilflyttere lægger stor vægt på.”

Men en strategi er jo ikke nok til at få familier eller virksomheder til at flytte til Nordfyn, understreger Morten:

”Kendskabet til vores kommune skal udbredes. Det behøver ikke kun at være gennem annoncer i aviser eller på sociale medier, næ det skal være os alle, der skal være ambassadører ude omkring. Vi der bor på Nordfyn ved jo hvor dejligt her er, og det er præcis det kendskab vi skal udbrede til folk, der ikke bor her.”

Her siger Morten at det blandt andet er vigtigt, at meget undervisning bliver flyttet ud i naturen. Det blev så gennemført før tid, da coronavirus indtog det ganske land. Det viste sig, at der faktisk er gode muligheder for udeundervisning, og at det falder i god jord hos børnene.

En anden ting Morten peger på i forhold til bosætning er, at Nordfyn på nogle områder ligger under radaren, når folk søger et nyt sted at slå sig ned. Ud over naturen og de mere end 100 km kystlinje, er det også vigtigt med cykelstier, så man kan komme trygt frem og ud i denne natur.

Hvor skal de så komme fra, disse tilflyttere? Er det fra hele landet eller er det kun fra nabokommunerne?

De kan selvfølgelig godt komme fra andre dele af landet, men det er nok mere folk, der flytter tilbage til Nordfyn efter at have været væk et stykke tid. Ellers er det typisk fra nabokommunerne, man ser tilflytterne komme fra.

Derfor mener borgmesteren, at der skal satses på familier fra Odense, der gerne vil have frihed og frisk luft til billigere penge. Ud over billigere huse og byggegrunde, ja så er afstand og køretid attraktiv i forhold til Odense. Der er jo mange store arbejdspladser i Odense ud over SDU, OUH og robotklyngerne, og her mener Morten, at der er et potentiale. De nye medarbejdere der kommer til, tænker ikke nødvendigvis på at flytte til Nordfyns Kommune, men de ønsker at flytte til et af de skønne områder, der ligger i kommunen.

Så kære Nordfynsboere, fortæl vidt og bredt ude omkring, hvor dejlig vores kommune er at bo i. Det vil givet være med til at øge tilflytningen, få nye unge kræfter til og samlet øge velstanden i vores dejlige kommune.

Læs mere

Se mere om Fri.Luft.Liv