Hvordan kommer man i gang, og hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvis man vil skaffe penge via fundraising?

Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhverv og Turisme inviterede Lokalråd og Borgerforeninger til informationsmøde om fundraising den 3. april.

fundraising på Nordfyn

Steffen Gregersen fra Aktiv Fundraising gav gode råd til, hvordan man griber fundraising processen an.

Anders Holmskov fra LAG MANK redegjorde for, hvordan man kan søge LAG MANK og hvilken hjælp der er at få.

Oplæg kan downloades her:

Fra idé til succes – aktiv fundraising

Oplæg om LAG MANK

Kontakt

Mangler du finansiering til din idé? Vi kan hjælpe dig videre!

Ring eller skriv til Jette Kærgaard på tlf. 4043 4885 eller jek@neet.dk