Hvordan er det lige, man skal sætte i gang og drive en virksomhed med succes? Ja, der er mange ting, der skal på plads og tages hensyn til.

Selvfølgelig skal idé, vilje og evnen til at drive virksomhed være på plads. Men der er også rigtig mange praktiske og egentlig ’’bærende’’ ting, der skal være på plads.

Mange der ejer en lille virksomhed eller er i færd med at starte op, er måske ikke helt stive i de mekanismer der indgår i en succesfuld drift af forretningen.

Derfor har Nordfyns Erhverv og Turisme indgået en aftale med konsulent Lars Egsvang, som en del af jer nok kender fra andre kurser, om at sætte et kursusforløb op, der sætter fokus på forretningsudvikling.

Forløbet spænder over seks tirsdage fra kl. 15.30 til kl. 20.30 i Skamby Multihus.

Jørgen Stig Bårris

Jørgen Bårris fra NEET står for kurset via NEET Academy:

”Indholdet spænder vidt. Vi starter med at kigge på strategi og forretningsplaner. Det kan synes lidt tungt for nogle, men er vigtige arbejdsredskaber. Dernæst handler det om ledelse af dig selv og andre, for efterfølgende at handle om økonomi og økonomiforståelse. For det er en nødvendighed for succes at kende de mekanismer, der indgår i den økonomiske styring.”

Markedsføring og afsætningskanaler er næste modul i rækken. Her fortæller Jørgen, at dette selvfølgelig også er et vigtigt element at kende til, da det jo danner grundlag for salget i virksomheden. Og så kommer netop det modul der handler om salg, men også service.

Jørgen fortæller:

”Kurset slutter med et modul, hvor kursisterne lærer at fremlægge hvad de vil på en professionel måde. Lige præcis dette element kan i mange tilfælde afgøre, om man får solgt eller ej – så det er vigtigt.”

Kursusleder Lars Egsvang gør meget ud af, at kursisterne bliver involverede og er aktive, da det giver den bedste læring.

Da der har været stor søgning til denne kursusrække, er der kun få pladser tilbage. Er du interesseret i at deltage, eller ønsker du flere oplysninger, kontakt da erhvervskonsulent Jørgen Bårris på tlf. 6196 0569 eller mail jsb@neet.dk