Man kan faktisk få hjælp til både krop og sjæl på én gang.

Hvor er det så? Det er hos Tine Kaalund der er indehaver af virksomheden Naturfyssen ved Morud.

Det er en fysioterapeutklinik med nogle helt andre rammer end man plejer. Jeg er nemlig ikke bundet til noget lokale, når jeg giver mine behandlinger. Det foregår alt sammen ude i naturen, hvor de rigtige rammer findes.”

Tine fungerer også som udkørende fysioterapeut, men siger at man kan opnå de bedste resultater ude i naturen, når man taler både krop og det mentale, altså en holistisk behandling. I det hele taget har Tine, i alle de jobs hun har bestridt, hevet sine patienter ud i naturen hvis det overhovedet var muligt.

Mine patienter er meget begejstrede for at komme ud i luften, i stedet for at være begrænset af murene i en klinik og en briks. Især den mentale del er meget nemmere at arbejde med, når man er under åben himmel. Man kan nemlig lave mange flere og anderledes øvelser, når man ikke er afhængig af en briks.”

Tine er uddannet fysioterapeut og videreuddannet inden for psykiatrien. Det har tilsammen givet hende kompetencerne til at kunne arbejde med det hele menneske. Det er også denne baggrund der gør, at hun ikke er begrænset til at arbejde inden for en kliniks fire mure.

Meget af hendes behandling består af kropslige øvelser og øvelser i at trække vejret på en bestemt måde. Og her er de eneste begrænsninger reelt kun dårligt vejr, eller patienternes tøven ved at være ude, hvis vejrudsigten ikke er for god.

Jeg arbejder meget i ord for at komme ind til, hvordan patienterne har det psykisk. Og det er en forudsætning for en god behandling, at psyken er på plads. Samtidig er det vigtigt at kende kroppens reaktioner, både når den agerer og når den påvirkes.”

Angst, stress, begyndende stress eller andre ubalancer i kroppen påvirker kroppen fysisk, og det arbejder Tine med. Kroppen og hovedet er uløseligt forbundet, påpeger hun. Man er nødt til at arbejde med begge segmenter, for at mennesket kommer til at fungere som vi ønsker det.

Det handler i høj grad om at opnå en balance i kroppen, hvor vi kan arbejde – og arbejde meget – men også er i stand til at koble af og slappe af. Og det er en balance som mange har svært ved at håndtere, men det er jo en nødvendighed. Det er også en forudsætning at få den rigtige ’’work life balance’’, som stort set alle efterspørger.”

I forhold til det nordfynske erhvervsliv kunne her måske være noget at hente. Mange ejere eller ledere kunne måske drage nytte af en tur hos Naturfyssen for at kunne præstere, eller for at forebygge stress, inden det går galt.

Det kunne også være en medarbejder der er på vej ud i en stresssituation, eller som skal tilbage til virksomheden efter et sygdomsforløb.

Hun har i øvrigt, gennem en årrække, arbejdet i jobcenterregi ved jobcentret i Nyborg. Her handlede det om at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Tine stammer fra Thy. Hun er efteruddannet inden for psykiatrien, og for et par år siden tog hun en naturterapeut-uddannelse. Det var denne, der for alvor satte hende på sporet af det, hun nu arbejder med i sin egen virksomhed.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det at kombinere den terapeutiske behandling med naturen giver en kæmpe fordel i hele forløbet med patienterne. Jeg håber virkelig på, at det jeg gør nu, også er min fremtid. Det skal være min levevej, for jeg er god til det, og jeg er glad for at kunne hjælpe andre mennesker.”

Læs mere

naturfyssen.dk