På Rugårdsvej 728 i Morud ligger Morud Kontorfællesskab.

Men hvad gemmer der sig bag dette navn, som udadtil kan virke lidt anonymt?

Dorthe Møller og Sofie Hammerskov står bag dette initiativ, der er sat i verden for at fremme det lokale erhvervsnetværk i takt med stærke sociale relationer blandt medlemmerne.

Huset er tænkt som et sted, hvor lokale med erhvervsinteresser kan mødes. Men det er så sandelig også et sted, hvor man er sammen i sociale sammenhænge”, understreger Sofie Hammerskov. ”En vigtig del er jo også kontorfællesskabet, hvor mange af bordene er besat med forskellige erhvervsfolk. Ikke permanent, men med forskellige folk på forskellige dage.

Dorthe fortæller, at corona-pandemien forandrede mange menneskers måde at arbejde på. En del begyndte at arbejde hjemmefra, og for flere fortsatte dette, efter at pandemien havde lagt sig. Men nogle af dem fandt ud af, at det ikke var optimalt for dem at arbejde hjemme.

Her kommer kontorfællesskabet ind i billedet”, siger Dorthe. ”Det var lige præcis det, som mange søgte som en ’’hjemmearbejdsplads’’. En dejlig ro – og så i lokalområdet – var bare det rigtige for rigtigt mange.”

Ellers er det både folk fra enkeltmandsvirksomheder, men også folk fra større firmaer, der benytter fællesskabet. Der bliver talt sammen, der er uformel sparring, og der er ikke mindst socialt samvær i huset.

Flere tager på ’’arbejde’’ i Morud Kontorfællesskab, når de har hjemmearbejdsdage. Væk fra de hjemlige omgivelser og alligevel fri for at pendle til for eksempel Jylland, understreges der.

Morud Kontorfællesskab skilt

Ved siden af kontorfællesskabet har også medlemsklubben base i huset. Det er folk, der måske ikke har deres daglige gang i huset, men deltager i de arrangementer, der bliver afholdt i forskellige virksomheder.

Internt bliver dette kaldt ’’Kontorfællesskabets venner’’. Det er et netværk som mødes i forskellige sammenhænge. Blandt andet fredagsbar og andre fyraftensarrangementer. Det er til gensidig inspiration og samtidig samvær og hygge, uddyber Sofie.

Altså en måde at prøve at skabe en fællesskabsfølelse blandt erhvervslivet her i Morud”, tilføjer Dorthe. ”Det er i det hele taget fællesskabet der fylder, og ikke kun et kontorhotel.”

Ved fredagsrundstykkerne og ved mandagsfrokosterne bliver der også sparret virksomhederne imellem, siger Sofie:

Det er ikke et formelt setup, men derimod vilkårlig og individuel sparring, som mange har stor glæde af. Og mon ikke der indimellem også bliver luftet et par forretningsaftaler mellem netværksmedlemmerne.”

Her skal være hyggeligt og rart at være, siger de samstemmende. Selvfølgelig er det erhvervsdelen der er det underliggende, men de sociale relationer er mindst lige så vigtige, er de enige om.

Det er meget vigtigt, at Kontorfælleskabet er lokalt forankret”, siger Sofie. ”Det må meget gerne være sådan, at de der mødes i huset, også mødes i Brugsen eller i fodboldklubben. Men når der er større netværksarrangementer, er folk udefra også hjerteligt velkomne.”

Der er mange tilflyttere blandt dem, der kommer i huset. Så blandt dem bliver der også herigennem skabt et lokalt socialt netværk.

Det er meget forskellige mennesker, der kommer i huset. Det er folk fra både store og små virksomheder. Folk med forskellige bevæggrunde for at være der, og folk der kommer tit eller sjældent.

Mangfoldigheden er meget udtalt og er et af de bærende elementer til at underbygge det gode initiativ i Morud.

Lær mere

morudforsamlingshus.dk