JRI ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der så dagens lys i februar måned i år. Det er Uffe Jespersen, der ejer og driver virksomheden.

Uffe er uddannet ingeniør og har bygget en HD ovenpå. Desuden har han stor erfaring fra flere områder i det danske erhvervsliv. JRI tilbyder at hjælpe virksomhederne med mange forskellige områder:

I bund og grund er det en rådgivningsvirksomhed, der rådgiver inden for nogle rammer eller områder. Skåret ind til benet rådgiver JRI ApS inden for områderne indeklima, energiforbrug, projektering, byggeledelse og bæredygtighed.”

Det er virkelig områder, der er oppe i tiden med stor fokus fra både erhvervslivet, men også fra politisk hold.

Byggeledelse og styring hjælper faktisk mange bygherrer. Jeg er god til det og har styret mange byggeprojekter sikkert i havn. Man skal holde hovedet koldt og kunne bevare det store overblik, da det altid er komplekse sammenhænge, der kendetegner store byggerier. Det er ikke kun de forskellige håndværkergrupperinger, der skal styres og koordineres. Det gælder i lige så høj grad økonomi, tidsplaner og processer. Her er det et godt udgangspunkt at have erfaring i deltagelse på byggemøder.

Det er kommuner, ejendomsselskaber eller andre bygherrer, der typisk køber denne ydelse hos Uffe, da sådan en byggeledelsesrolle vil være alt for tidskrævende for dem selv.

Inden for bæredygtighed og den grønne omstilling er der også bud efter JRI ApS. Det er et område med utrolig meget fokus og konstant bevågenhed både fra mediernes side, men også i høj grad fra politisk hold.

Fra EU’s side er der kommet flere forordninger der handler om rapportering af data, når det gælder bæredygtighed, grøn omstilling, CSR og ikke mindst økonomi. Det er ofte meget kompliceret at beregne og indberette disse data, og derfor er der mange virksomheder, der benytter denne service.”

Et andet område med stort fokus hos JRI er indeklima. Her er der stærke kompetencer til stede i huset, siger Uffe:

Mange tror, at indeklima blot handler om ventilation. Det gør det også, men i lige så høj grad om belysning og akustik. Hvis man ændrer på blot et af disse parametre, ja så ændres indeklimaet markant. Sådan vil det i alt fald opleves af de mennesker, der er til stede i rummet. Og det har meget med den menneskelige præstation at gøre. Her er det vigtigt, at nogen skaber sig det samlede overblik i forbindelse med eksempelvis en renovering. Nogen skal koordinere og tage de rigtige målinger for et positivt resultat.”

Uffe hjælper primært virksomheder og offentlige institutioner. Det ligger ligesom i opgavernes natur, at det er erhvervslivet og det offentlige, der er kunder i butikken.

Uffe er meget fortrøstningsfuld om fremtiden og har en forventning om at skulle ansætte 4-5 ingeniører inden for de kommende år.

Ved siden dette hardcore ingeniørarbejde har Uffe gang i forskellige innovative projekter. Så det bliver spændende, om nogle af disse projekter en dag springer ud som færdigt udviklede produkter.

Læs mere

jri-aps.dk