Hvad er det for en virksomhed vi ikke kan undvære? Det gælder ovenikøbet både for andre virksomheder og for private borgere. Hvad er det for en virksomhed, som vi alle i princippet er i kontakt med hver eneste dag? Og hvad er det for en virksomhed som er uundværlig for alle dele af det nordfynske samfund?

Det er naturligvis Vandcenter Syd.

Vandcenter Syd er et vandforsynings- og spildevandsselskab, der dækker Odense og Nordfyns kommuner. Nordfyns Kommune ejer 11% af selskabet og Odense Kommune de resterende 89%. I Odense Kommune er det både vandforsyning og spildevandsområdet der er i gang, hvorimod det i Nordfyns Kommune primært er spildevandssegmentet, der er dominerende. Her er det nemlig de rigtig mange små vandværker, der er spredt rundt i kommunen, der forsyner borgerne.

direktører

Vandforsyning og spildevand

Mads Leth, direktør i Vandcenter Syd, fortæller, at det nuværende selskab begyndte som virksomhed i 2011. Det var en fusion mellem Odense Vandselskab og Nordfyns Spildevandsselskab, der for øvrigt var helt nyetableret.

Vandcenter Syd er et såkaldt non-profit selskab. De skal skabe de indtægter, der skal bruges for at drive og vedligeholde deres aktiviteter.

”Det er forbrugerne der giver indtægterne, og regnskabet skal gå i nul hvert år,” fortæller Mads. ”Så en af Vandcenter Syds opgaver er at drive selskabet på en effektiv måde, så priserne holdes i ro over for kunderne. Vandcenter Syd står ligesom på to ben. Det ene er vandforsyning og det andet er spildevand. Kunderne betaler for det vand de bruger, og så betaler de afledningsafgift for deres spildevand. Så det er sådan selskabets indtægter styres. Og en ny spiller på banen er blevet mere synlig. Det er regnvandet. Det skal tænkes ind i alle planlægningsopgaver, uanset om det er nye projekter eller det er renoveringer.”

Her kommer chefen for spildevand i Vandcenter Syd Ivan Vølund på banen. Han forklarer hvor vigtigt det er at de er med, når der eksempelvis laves om i bymidterne:

”Der skal hele tiden tænkes afledning ind i planerne, enten ved hjælp af rørledninger eller ved hjælp af diverse bassiner placeret forskellige steder. De kan være placeret synlige i jordoverfladen, eller de kan være underjordiske. Når der nu skal graves så meget i forbindelse med både anlægsarbejder og renoveringer, så laver man nogle to-årige rammeaftaler med entreprenørerne, som i sin tur kan forlænges, hvis altså samarbejdet kører som det skal. Hvem der får tildelt opgaverne, er det den udbudte entreprise der afgør. Det er billigste bud der vinder. Der er mange nordfynske virksomheder, der gennem årene har vundet entrepriser. Men ofte er de for dyre, og dermed vælges de fra. De magter ellers opgaverne, da flere nogle gange går sammen, men prismæssigt har de bare ikke ramt rigtigt.”

vandcenter syd

Fremtiden

Når snakken falder på det her med at grave, så er det jo noget der virkelig kan bringe sindene i kog. Men her understreger Mads Leth at man i så høj grad som det overhovedet er muligt, koordinerer disse aktiviteter med andre instanser, så der ikke skal graves op flere gange på samme sted.

I Vandcenter Syd er der ca. 220 årsværk ansat. Faggrupperne spreder sig over 3F’ere, forskellige håndværkergrupper, ingeniører og maskinmestre. Men der er også IT-folk og sågar landskabsarkitekter på lønningslisten. De sidste er garantien for, at det praktiske er foreneligt med det æstetiske.

Med hensyn til fremtiden, så er man mere og mere opmærksom på de øgede mængder af regnvand. Af den grund skal det tænkes ind i alt hvad man påtænker at bygge og etablere udendørs i fremtiden. Det betyder også, at man må se på en separation af spildevand og regnvand.

”I bymidter er det meget dyrt at separere vandet i det eksisterende ledningsnet, og det er billigere i nybyg, hvor man laver det fra start. Vandcenter Fyn har det, man kalder forsyningspligten. Det betyder, at vi skal levere vand til Nordfyn, hvis nu nogle af de mange decentrale boringer skulle blive forurenede på en eller anden måde. I Nordfyns Kommune er der for nuværende fem renseanlæg. Men vi kunne godt tænke os, at der kun var et centralt anlæg for hele Nordfyn. Det kunne virkelig give stordriftsfordele. Centralisering er et nøgleord, og så skal alle rationaler tages hjem, da det giver en ro på forbrugerpriserne. Større og effektive renseanlæg giver også i højere grad mulighed for at udnytte slammet fra renseanlæggene på en betydelig grønnere og mere effektiv måde. Der skal simpelthen tænkes smartere i fremtiden, hvor al regnvand altid vil løbe uden om renseanlæggene”, siger Mads Leth.

kloakmester

Vandcenter Syd i Otterup

Vandcenter Syd har også en afdeling på Hjorslevvej i Otterup. Her støder vi på kloakmester Jørgen Simonsen. Han er daglig koordinator for de tolv mand, der er tilknyttet afdelingen i Otterup. Fra denne afdeling tager de sig af det nordfynske kloaknet. De har mange faciliteter og en god vognpark. Det er stort grej der er her, plus et hav af spildevandspumper, der skal renses og efterses.

Jo, Vandcenter Syd er en vigtig del af vores infrastruktur. Et selskab ikke ret mange ville være foruden.

Læs mere

Vandcenter Syds hjemmeside