REA Automatdrejning i Otterup mærker også den store ændring, som corona-krisen har skabt for dansk erhvervsliv.

Lone Nielsen, der er direktør i REA, fortæller lidt om hvilken indvirkning det har på hendes virksomhed, men kommer også med nogle generelle betragtninger, samt nogle anbefalinger der er værd at lytte til.

”Vi har ikke set det værste endnu. Der vil komme en periode endnu, hvor det går den forkerte vej, inden vi ser lyset for alvor. Der er på nuværende tidspunkt en markant mindre ordretilgang, så selv om der i øjeblikket bliver produceret næsten som sædvanligt, så kommer der en periode med mindre aktivitet. Der vil blive et hul, som nok ikke kan fyldes helt op, når ordrerne begynder at komme igen.”

Lone påpeger også, at de oplever noget i øjeblikket, man ikke er vant til på REA. Nemlig et betydeligt sygefravær. Det er helt usædvanligt på virksomheden, der normalt har et ekstremt lavt fravær på grund af sygdom.

”Men det er også en helt usædvanlig situation vi er i”, siger Lone. ”Der er jo ikke nogen, der vil risikere at smitte andre, så de tager lige et par dage ekstra hjemme. Meget af den produktion der er i øjeblikket, er til lager. Det er jo med en forventning om, at kunderne vil aftage produkterne, når der igen kommer gang i markedet.”

På trods af tingenes tilstand er der ingen hjemsendte medarbejdere på REA. Lone forklarer, at de vil holde på deres medarbejdere så længe som muligt, da man stadig ønsker at have dem når nu tingene vender.

Rea

”Desuden er der en lang tradition for, at medarbejdere og ledelsen altid støtter op om hinanden”, uddyber Lone: ”Måske er det også derfor, at rigtig mange medarbejdere har en høj anciennitet”, smiler hun.

Men hvad med fremtiden i REA, og for den sags skyld, alle de andre virksomheder i Danmark?

”Det der med at spå er ikke min spidskompetence”, siger Lone. ”Så man skal jo være meget forsigtig med at udtale sig om markedet efter corona-krisen. Men jeg ser markedet rette sig en gang i efteråret. Der håber og forventer jeg en vis normalisering.”

I øvrigt formaner hun os alle til at efterleve myndighedernes udstukne retningslinjer. Hun opfordrer os alle til at være ekstra gode ved hinanden i denne tid. Tænke på hinanden med respekt for smittefaren, så vi hurtigere kommer over epidemien.

Ligeledes minder hun os om, hvor dejligt der er i Danmark: Det er her vi skal holde vores ferie, for det hjælper både turisterhvervet, men så sandelig også detailhandelen i ferieområderne.”

Og når vi nu er ved detailhandelen, så har Lone en opfordring til:

”Vi skal handle i vores fysiske butikker. De har i denne tid endnu mere brug for alles opbakning, for de har jo også oplevet en nedgang i deres omsætning i denne tid. Det er jo nemt at handle på nettet, men hvem vil synes det er hyggeligt at spadsere rundt i de nordfynske byer uden nogle butikker? Vores turister vil i alt fald ikke”, understreger Lone.

Læs mere

Læs mere om Rea Automatdrejning