Senmatic i Søndersø laver mange produkter, der rundt omkring i verden bidrager til en bæredygtig omstilling. Virksomheden består af to divisioner. Den ene er sensordivisionen, der producerer temperatursensorer, fugtsensorer og gassensorer. Den anden er DGT-divisionen, der producerer udstyr til moderne gartnerier såsom vandingssystemer, gødningssystemer og klimasystemer, der holder styr på fugt, sol, lys, temperatur, PH-værdier med mere.

CEO på Senmatic Mads Nychel fortæller om virksomheden generelt, men i særlig grad om den bæredygtighed der er så meget fokus på internt, og ikke mindst blandt Senmatics kunder:

90% af sensorerne går til eksport, og omkring 50% af DGT-systemerne går også til eksport. Mange af produkterne går til Singapore, USA, Holland og Kina, og så er Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrig og England store i gartnerisektoren. Senmatic er til stede i over 40 lande. Alt bliver udviklet og produceret fra bunden i Søndersø, men der er en lille produktion i Kina. Alene i udviklingsafdelingen er der ni ansatte, og vi er 90 i alt.”

senmatic fabrikken

Mange af de sensorer der bliver produceret, bliver anvendt i vindmølleindustrien. Blandt andet bruges de til at måle temperaturer, så de forskellige dele ikke bliver overophedet.

Et andet stort område er marineindustrien. Der sidder rigtig mange sensorer i de store maskiner og generatorer på skibene, der sejler rundt på havene. Det sikrer ikke kun driften, men er også godt for økonomien. Samtidig er det også med til at begrænse skibenes CO2-udslip, så det er godt for miljøet.

Olie- og gasindustrien nyder også godt af Senmatics sensorer, specielt i de store tankanlæg på land. Her måles både indhold af olie og af vand.

Containere til fødevaretransport er også et stort område. Indeklimaet i en container, der for eksempel bruges til transport af bananer fra Brasilien til Danmark, bruges som modningsophold. De små grønne bananer der lastes i Brasilien, skal blive til store flotte gule bananer, når de lander i Danmark. Det kræver et helt bestemt klima, og Senmatics systemer styrer hele processen undervejs. Det samme gør sig naturligvis gældende for mange andre spiselige produkter, der transporteres over lange afstande.

senmatic

Vi har gjort meget for at mindske energiforbruget og dermed CO2-udledningen på Senmatic. Samtlige lyskilder er udskiftet til LED, og det er sket før energikrisen, og det sparer faktisk 40% af strømforbruget. Det gamle naturgasanlæg er også blevet udskiftet med to store varmepumper. Her er der virkelig noget at spare, og de blev også installeret før krisen i Ukraine, så nu er besparelsen betydeligt større med de nuværende naturgaspriser. Samtidig er udslippet reduceret betydeligt.”

En energispareplan er det også blevet til. Man sænker temperaturerne i rummene, man skærer betydeligt i den udendørs belysning, og der er installeret bevægelsessensorer i alle rum, hvor det er relevant. Ydermere er der sat energisparemærkater mange steder rundt på fabrikken.

Tre fluer med ét smæk: Man bidrager under krisen i Danmark, man udleder mindre CO2 og sidst men ikke mindst, så er der jo de økonomiske gevinster. På Senmatic er flere af FN’s Verdensmål også i fokus. Nemlig nr. 2 Stop sult, nr. 7 Bæredygtig energi, nr. 9 Industriel innovation og infrastruktur og nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

senmatic

Blandt kunderne er der også gevinster at hente, når bæredygtighed bliver en del af hverdagen. I gartnerisektoren bruges Sematics systemer meget, både for at optimere produktionen, men også for at begrænse energiforbruget.  Specielt hentes der meget på at udskifte belysningen til LED-lamper. Her spares der på strømmen, og produktionen bliver optimeret. LED-belysningen er nemlig konstrueret så den giver en rigtig god vækst, tilpasset den enkelte kultur. Gartnerierne har også stor glæde af klimastyringssystemerne. Det sikrer optimal vækst med et minimalt energiforbrug.  Den globale kundekreds efterspørger i stigende grad produkter, der er med til at begrænse virksomhedernes udledning af drivhusgasser. De spørger også ind til Senmatics grønne KPI’er og vores indsats for at nå FN’s verdensmål. Jeg ser et scenarie med flere og flere sensorer inden for robotindustrien, og jeg tror på at fremtidens drivhuse vil være mere automatiserede i totalt lukkede klimabobler. Jeg ser en øget produktion af medicinsk cannabis her i Europa samt en øget digitalisering i fødevareproduktionen.”

Så mon ikke Senmatic har en lys fremtid foran sig.

Læs mere

senmatic.dk