Dansk Industri Montage – Stål & Plast ApS er det nye mundrette navn på en gammel virksomhed i Lunde.

Det er den nye ejer, Jan Bruun, der har givet virksomheden det nye navn. Han mener, og med rette, at det nye navn faktisk fortæller, hvad virksomheden beskæftiger sig med.

dansk industrimontage

Overtagelse og generationsskifte

Jan overtog virksomheden den 1. februar i år:

”Det var egentlig også et generationsskifte. Virksomheden har rødder tilbage til 1860, og Frank, som jeg overtog fra, var 5. generation i virksomheden,” fortæller Jan Bruun.

Det nuværende set up begyndte i 1976, hvor produkterne udviklede sig fra at smede hestesko til en mere moderne smedje. Det var her, selskabet kom til at hedde Dansk Industri Montage A/S.

Det var også her, man begyndte at interessere sig for at arbejde i plast. Der blev etableret en decideret plastafdeling, og den har bare udviklet sig gennem årene og er nu større end den traditionelle smedeafdeling.

dansk industrimontage ejer

Købmandskabet er vigtigt

Det var som sagt i år, Jan overtog selskaberne, og han fik en god overlevering fra ejerne, som så samtidig var de sidste i familien til at eje virksomheden.

I forbindelse med en virksomhed, Jan tidligere havde anparter i, havde Dansk Industri Montage udført nogle opgaver for ham, og derved har Jan fået kendskab til virksomheden.

Efter en del år med godt samarbejde kom Jan og den tidligere ejer Frank til at tale om, at Frank var interesseret i at sælge. De to fik snakket tingene godt igennem, og det resulterede så i et salg til Jan i 2019.

Det var faktisk to selskaber, Jan overtog. Det ene hed Dansk Industri Montage – Stål Aps og det andet hed Dansk Industri Plast. De to selskaber blev kørt separat med baggrund i, at de måske skulle sælges til to forskellige ejere.

Jans forudsætninger for at købe og drive sådanne virksomheder er egentlig ikke helt tilstede, og så alligevel.

Han kommer fra affaldshåndteringsbranchen i forhold til at fjerne affald ved hjælp af underjordiske vakuum-systemer. Så det er en lidt anden branche.

”Jeg er ikke nervøs for manglende kendskab, for den viden har mine medarbejdere, men jeg har forstand på at drive en virksomhed. Altså købmandskabet, og det er jo selve forudsætningen for at drive en virksomhed lønsomt. Desuden er Brian, som er søn af Frank, ansat som driftschef på virksomheden, og han har en enorm viden om både stål og plast,” fortæller Jan.

dansk industrimontage stål og plast

Produkter til tiden

Jan har lavet et nyt set up omkring salg og marketing, så han er ikke i tvivl om, at der ligger store vækstrater og venter i virksomheden.

Jan uddyber og fortæller, at deres produkter, som vi kommer ind på herunder, er helt oppe i tiden i forhold til klimaforandringer og oversvømmelser.

”Det er blevet sådan, at når det regner, så regner det. Der kommer enorme vandmasser på én gang, og det skal der være systemer, der tager sig af.”

Der skal være brønde, pumper og store vandreservoirer til rådighed til at forhindre oversvømmelser i byer og andre kritiske steder. Det kunne være lufthavne, banegårde, kraftværker eller andre vigtige infrastrukturområder.

Det er her, Dansk Industri Montage Stål & Plast kommer ind i billedet. Deres produkter er netop plastbrønde med indbyggede pumpesystemer, samt store underjordiske plastreservoirer, der kan bygges sammen som Legoklodser, og dermed bliver helt enorme. Disse tanke er i øvrigt nogen, virksomheden selv producerer, inklusive støbning af selve tankene.

Virksomheden er også blevet ISO certificeret og kan dermed udføre stort set alle opgaver inden for sit område, da de er godkendt på forhånd.

”Vi arbejder meget for forsyningsselskaber og har dermed et rigtig godt navn i markedet. I tillæg til det oplevede virksomheden ikke rigtigt finanskrisen, da de produkter vi sælger, er ’’nødvendige’’ i alle henseender,” siger Jan.

dansk industrimontage

Der skal vækstes

Der er pt. 13 ansatte i virksomheden, men Jan forudser en stigende medarbejderskare:

”Der er virkelig gang i plasten, men det er inden for stålet og tankene, der skal vækstes.”

Fremadrettet vil virksomheden komme til at bestå af tre dele, der hver især skal have 15 mio. i omsætning, og det er da en udmelding, der fortæller om en mand med store ambitioner, da hele virksomheden i dag omsætter for det beløb. Jan vil da heller ikke afvise, at der kan blive tale om at eksportere på et tidspunkt. Og heldigvis er det på Nordfyn, virksomheden ligger!

 

Læs mere

Dansk Industrimontage – Stål & Plast ApS