Langesøhallerne i Morud er blevet byens samlingspunkt. Der er mulighed for en lang række aktiviteter, der spænder over næsten alle former for motion og sport.

Men Langesøhallerne har et ret stort forbrug af el, vand og varme. Der skal være lys i hallerne, ventilationen og opvarmning kræver sit, og alle skal i bad efter de har svedt i haller og fitness-lokalerne.

NEET har talt med formanden for bestyrelsen i den selvejende institution Langesøhallerne, Hans Henning Nielsen. Han fortæller lidt om anlægget og om hvordan man bidrager til et mere bæredygtigt miljø.

Langesøhallerne

Der er meget fokus på den grønne omstilling, både for at spare miljøet, men selvfølgelig også af økonomiske grunde.  Allerede da fjernvarmen kom til Morud blev hallen koblet på, og det er vi meget glade for i denne tid. Efterfølgende er alle lysarmaturer udskiftet til LED belysning, og ventilationsanlægget er med genindvinding. Det er også noget der kan ses på bundlinjen, når man sammenligner med tidligere.”

Der er også sat følere op i haller og gange. De sørger for, at der kun er lys i området hvis der er aktivitet. Stopper det, ja så slukker lyset automatisk.

Der er også sat små etiketter op i alle baderum med gode og humoristiske spareråd for de unge. Det giver dem noget at tænke over, og jeg tror faktisk det hjælper på deres syn på at spare på det varme vand og huske at slukke lyset.”

Så bæredygtighed og den grønne omstilling er også noget der er indarbejdet, både i de nuværende faciliteter, men også i alt der fremover skal ændres, renoveres eller bygges her i hallerne. Til gavn for miljøet og for Langesøhallernes pengepung.

Indtil for fem år siden hed det Langesøhallen, men efter bygning af en ny multihal nu hedder det nu Langesøhallerne. I den forbindelse blev der også bygget et nyt fitnesscenter samt nye omklædningsfaciliteter specielt til fodboldafdelingen, som ligger ud til kunstgræsbanen.

Langesøhallerne

Hans Henning har været formand i ca. ti år, så der er sket en stor udvikling af hele idrætsområdet i hans tid.

Modsat mange andre steder har det faktisk ikke været et problem at skaffe de nødvendige frivillige ressourcer. Det er som om lokalbefolkningen virkelig ønsker et samlingssted, hvor man kombinerer idræt med andet socialt samvær blandt alle aldersgrupper. Og vi har en arbejdende bestyrelse, så alle har en aktiv rolle i drift af hallerne. Derfor er der ikke ansat en halinspektør, og dermed holdes der lidt igen på pengene.”

De eneste lønnede ansatte er et par rengøringsfolk, der har deres daglige gang i hallerne.

Hallerne har en fornuftig økonomi og har en god driftsaftale med Nordfyns Kommune, som er en stor kunde. Havrehedskolen med deres mange elever kommer på besøg flere gange om ugen, når der skal dyrkes idræt. Så her er der en god indtægt.

Desuden er der rigtig mange klubber og idrætsgrene, der har deres daglige gang, så her er der også gode lejeindtægter. Det er blevet et moderne center med en stor skare af engagerede frivillige, der deltager i alle former for drift og vedligeholdelse af haller og øvrige lokaler.

Læs mere

langesoehallerne.dk