Der bliver stillet store krav til de unge mennesker, der er på vej ind i det uddannelsessystem, der kommer efter folkeskolen. Det er uanset om det er gymnasiet, erhvervsskolerne eller handelsskolerne, der trækker.

Man indgår jo også i sociale relationer i nye sammenhænge, når man kommer videre i uddannelsessystemet.

For nogle unge mennesker kan dette være en stor udfordring. De er måske usikre på egne evner og har det lidt svært med kammeratskabet i skolen. De udfordres konstant i troen på sig selv og er ved at opgive uddannelsessystemet, før de egentlig er kommet rigtigt i gang.

Erhvervslivet har et kæmpe behov for disse unge mennesker. De skriger efter veluddannet arbejdskraft, som jo også er vores alles fremtidige pensionsgaranti.

Men nogen står i kulissen for at hjælpe, og det er organisationen Landsforeningen Talentspejderne. De har som formål at få børn og unge til at genvinde troen på sig selv og derved komme tilbage på sporet i forhold til læring og sociale relationer.

Majbritt Bajric

Maibritt Bajric er konsulent i Talentspejderne og dækker Fyn i forhold til partnerskaber med kommuner, kontakt til mentorer og uddannelse af nye mentorer.

”Det er vigtigt, at alle unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Talentspejderne har fokus på det og hjælper med til at synliggøre og trække de unges talenter frem i lyset.”

Maibritt har et tæt samarbejde med skolesystemet i Nordfyns Kommune, ligesom hun har med mentorerne i kommunen. Hun lægger også vægt på kontakten til virksomhederne og samarbejdet med de unge mennesker, ligesom kontakten til forældre er højt prioriteret.

Maibritt er uddannet pædagog, coach og har en kandidatgrad i pædagogik. Og det er i socialpædagogiske sammenhænge, hun har haft sit primære virke.

Birgit Ximenez om Talentspejderne på neet.dk

Birgit Pløger Ximenez er mentor i Talentspejderne. Hun startede ligesom alle andre med et kursus for at blive klædt på til mentorrollen.

Hun var lidt nervøs til at starte med, og tænkte på om det nu var noget amerikansk hokus pokus-halløj. Men hun gav det en chance og fandt uddannelsen inspirerende.

Birgit er uddannet lærer og mener klart det er en fordel i mentorrollen, hvor pædagogik og læring er centrale elementer.

Birgit mener, at hun og hendes mentee er et godt match. De kom relativt hurtigt ind på hinanden, og det har siden vist sig at det var de helt rigtige, der blev sat sammen.

Det er ellers ikke de store forundersøgelser, der giver et match efter visiteringen. Det er faktisk kun køn og afstand. Så om det er det rigtige match viser sig først inde i forløbet.

Maibritt fortalte Birgit, at der var en mentee på venteliste, og de tog så et møde med Maja, som mentee hedder, og hendes far:

”Alle var lidt nervøse ved første møde, for det var indledningen til 24 møder over de næste mange måneder. Men allerede efter ca. fire møder var vi kommet meget tæt på hinanden.”

Efterfølgende synes Birgit at Maja udviser mere selvtillid og virker mere udadvendt, ligesom karaktererne i skolen begynder at bevæge sig i en positiv retning.

”Det der er mest interessant i sådan et projekt, er hvad andre mener om Majas udvikling. Det er nemlig svært at se når man er så tæt på som jeg er,” fortæller Birgit.

Til sidst siger Birgit, som for øvrigt er fyldt de 67 år, at hun nok ikke slipper Maja helt, selv om de faktisk er færdige med deres forløb. Hun vil gerne lige se, hvordan det det går med eksamen her i foråret.

Talentspejderne på Nordfyn og neet.dk

Maja er den mentee, det hele faktisk handler om.

Maja fortæller lidt om hvordan det hele kom op at stå. Det var faktisk Majas klasselærer der spurgte hende, om det var noget for hende at få en mentor tilknyttet over et langt forløb. Det ville hun gerne, og det skulle så starte efter sommerferien. Der blev sat et møde op, hvor Majas mor og far også deltog. Og det endte ud med, at de skulle møde Birgit og se hinanden an.

”Jeg var lidt nervøs for hvad det var jeg havde sagt ja til, men det viste sig jo at komme til at gå rigtig godt. Det er rigtigt hyggeligt at tale med Birgit, og jeg var spændt på, hvad vi skulle lave fra gang til gang.”

Maja synes også at hun hen ad vejen kunne mærke at hun blev mere udadvendt og social anlagt. Det blev lettere at snakke med andre, og dermed kom der også flere kammerater til.

Hun er klar i spyttet, når man spørger til hvad der skal ske efter 9. klasse, som hun går i nu. Hun skal i gymnasiet, og det skal være Nordfyns Gymnasium i Søndersø, og efter det skal hun på Erhvervsakademiet og læse videre.

Maja fortæller at hun i forhold til skolekammerater ser en åbenlys forskel fra før hun begyndte hos Talentspejderne og til nu. Før var hun meget indelukket og sad mest for sig selv og spillede computer. Nu er hun blevet en del af et større socialt netværk og er med til at spille sammen i grupper.

I denne del af samtalen lægger Maja stor vægt på den hjælp, Birgit har ydet:

”Hun har guidet mig og givet mig de rigtige svar på mange spørgsmål,” understreger hun.

En historie der blev positiv, med Maja der forhåbentlig bliver en aktiv del af det fremtidige erhvervsliv.

Læs mere

Du kan læse mere om Talentspejderne her