En køreskole er, som alle ved, et sted hvor man lærer at føre et motorkøretøj. En knallert, en bil eller en traktor. Kørelæreren sørger for at man erhverver de praktiske færdigheder, lærer om køretøjet og tilegner sig den nødvendige teoretiske viden.

Men eleverne er meget forskellige, kommer med vidt forskellige baggrunde og skal derfor mere eller mindre underlægges ’’situationsbestemt ledelse’’ under deres træning.

En køreskole med stor vægt på den individuelle undervisning er Yndgaards Køreskole her på Nordfyn. Palle Yndgaard ejer og driver køreskolen, som har tre ansatte kørelærere ud over ham selv.

At være kørelærer er et erhverv, hvor det er vigtigt at hver elev behandles og undervises på forskellig vis. Det er jo mennesker, og mennesker er forskellige. Derfor tager vi mange individuelle hensyn til hver elev. De kommer med forskellige baggrunde, forskellig social status og forskellige uddannelser, og det gør vi en dyd ud af at tage med i undervisningen. Alle elever skal jo have det maksimale ud af kurserne og ende som gode og ansvarlige bilister.”

Palle er meget ærlig over for sine elever og fortæller dem tidligt i forløbet, hvis han mener de skal have flere timer end loven kræver. Der kan også være elever han skal tage sig særligt af, hvis de eksempelvis har sprogvanskeligheder eller er socialt belastede. Så tager han dem under sine vinger og sørger for at de på trods af disse forhindringer alligevel bliver gode bilister. Palle yder også ekstra hjælp til udlændinge og til ordblinde danskere, der virkelig har svært ved teoriprøven. De skal jo også have chancen for at få et kørekort.

Yndgaard’s Køreskole har ca. 120 elever i gang på samme tid, og der er teorilokaler i både Søndersø, Bogense og Aarup. Så der bliver dækket bredt.

Skolen har ca. 320 elever igennem om året, så det er en lidt større køreskole. Langt de fleste køreskoler i Danmark er enkeltmandsvirksomheder. Men Palle mener at der er større enheder på vej, da der er meget administrativt arbejde, der skal udføres ved siden af selve undervisningen. Så kan en af de ansatte koncentrere sig om de administrative opgaver.

Palle har været kørelærer siden år 2000, så han er rimelig rutineret og har også været på efteruddannelse flere gange, selvom han mener at efteruddannelsen kunne være bedre. Alting udvikler sig jo hele tiden.

Jeg er uddannet landmand, så allerede som ti-årig sad jeg på en traktor første gang og skulle lære at køre den. Det gik nemt, og da vidste jeg at det at lære andre at køre, det var det jeg skulle.”

Senere arbejdede han som landmand og købte en gård. Men han ville være kørelærer, så det blev han og arbejdede på halv tid som landmand og halv tid som kørelærer. Det sidste udviklede sig, og Palle blev fuldtidskørelærer i 2003.

Palle har tit meget lange arbejdsdage. Han har svært ved at sige nej, så det betyder også at weekenderne nogle gange må tages i brug. Men det afskrækker ikke, og han har ikke nogen bagkant i forhold til en pensionering.

Palle havde faktisk set et generationsskifte ude i horisonten:

Min søn er kørelærer, så det lå jo lige til højrebenet. Men han ville hellere være tømrer og bruge sin krop i sit arbejde. Så det blev der ikke noget ud af”, griner Palle. ”Så jeg fortsætter selv med at uddanne de mange elever, der søger skolen. Om nogle år så kører alle bilerne selv, og så er det ikke sikkert, der er brug for så mange kørelærere mere. Nu hvor min søn ikke ser ud til at skulle overtage virksomheden, skal der jo ikke foretages et generationsskifte. Så jeg fortsætter en rum tid endnu, og jeg kan også lide det.  Men lidt mere fri skal jeg have i fremtiden, så jeg kan benytte lejligheden i Tyrkiet noget mere.”

Læs mere

yndgaard.dk