Den Frie Digitale Skole er startet af Anni Pilgaard Christiansen, der selv er uddannet lærer. Det er en grundskole, der underviser i de samme fag, der tilbydes i folkeskolen. Den store forskel er, at undervisningen foregår digitalt og eleverne derfor er hjemme hos dem selv i undervisningssituationen.

Eleverne er børn og unge, der ikke umiddelbart kan undervises i en fysisk skole.

Det er ikke tanken, at eleverne skal gå i den digitale skole flere år ad gangen, men kun den periode, det er nødvendigt. Der mangler hele den sociale kontakt, som eleverne oplever i de fysiske skoler, og det skal de selvfølgelig have, når de er klar til det. Det vigtige er, at eleverne får den læring og viden, der bringer dem op på niveau med de andre i samme aldersklasse, når de har været væk fra den undervisning, de burde have haft”, fortæller Anni.

Eleverne kan have udfordringer som autisme, angst, ordblindhed og andet, der holder dem væk fra den gængse undervisning.

Der er børn, der ikke har været i skole i op til fire år. Der er en dreng, der ikke har været i skolen siden første klasse, og han går faktisk i niende klasse nu. Målet for alle eleverne er at få niende klasses afgangseksamen, og det lykkes for rigtig mange. Så det er alle børn og unge, der har stået uden for skolesystemet, der nu får en chance for at komme videre i deres læring og dermed deres fremtid.”

Anni kommer fra en stilling som afdelingsleder på VUC i Søndersø, hvor hun var leder for fjernundervisning. Her fik hun mange henvendelser fra forældre, der gerne ville have deres børn med på den model. Men børn kunne ikke deltage, da VUC kun var for voksne. Anni så helt klart et behov og dermed et potentiale for at starte fjernundervisning op omkring børn med særlige behov.

Anni har også en Master i IT, så basisviden om digital fjernundervisning var til stede, og sammen med hendes pædagogiske baggrund var grundlaget på plads for at starte Den Frie Digitale Skole.

Hun startede op i 2020 og har allerede 45 ansatte, hvor nogle er fastansatte og andre er på timebetaling. En voldsom vækst, der gerne skulle give en omsætning på ca. 5 mio. kr. allerede i indeværende år. Imponerende!

Anni er ved at lave en overenskomst med Nordfyns Lærerkreds, og den er stort set på plads. Hun vil have at alt i hendes virksomhed er i orden, så alle kan koncentrere sig om det, det hele handler om, nemlig at hjælpe de børn der har det svært med skolen.

Det har været lidt hårdt at blive arbejdsgiver. Man står alene med alle beslutninger, hvor der i mit tidligere arbejdsliv altid har været nogen, man kunne henvende sig til. Nu håber jeg at få etableret en organisation, hvor der er andre, der kan tage sig af nogle af de ting, jeg bokser med i det daglige. Jeg har startet hele virksomheden op uden at tage lån eller fået tilført anden kapital, så hele økonomien er vokset organisk, og det har da til tider også været hårdt. Livrem og seler har været min følgesvend, og så har jeg knoklet røven ud af bukserne.’’

Nu er likviditeten dog sådan, at hun kigger på at ansætte nogen, der kan aflaste hende. Derfor har hun ansat to udviklingsmedarbejdere. En pædagogisk udviklingskonsulent og en teknisk udviklingskonsulent. Begge prøver hun at holde langt væk fra driften, så de faktisk fungerer som udviklere og ikke indgår i den daglige drift.

Langt de fleste undervisningssituationer foregår som en til en-undervisning. Der kan dog i nogle situationer være op til seks elever på samtidig, men det er undtagelsen. Det er vigtigt at den enkelte elev har et tillidsforhold til den enkelte underviser.

Undervejs vurderes det, hvornår en elev er parat til at bevæge sig mod det skolesystem de skal tilbage til. Der tages kontakt til elevens skole, og der etableres kontakt til den lærer på skolen, eleven skal tilbage til.

Det er helt afgørende, at vores elever opnår et højt niveau af selvværd, forstået som det at føle sig læringsmæssigt på højde med de elever, de skal tilbage til. De må ikke føle at de er langt bagud bogligt, fordi de ikke har gået i skole i lang tid.”

Økonomisk set er Den Frie Digitale Skole ved at være en god forretning, og det betyder frihed til at skabe mere udvikling og vækst af virksomheden.

Selv om der er konkurrence på digitale skoler i markedet, forventer Anni at vækste sin virksomhed de kommende år. Den måde skolen agerer på, er meget forskellig fra konkurrenterne, og det har også betydet at flere kommuner har fået øjnene op for skolens kvaliteter. Og på sigt forventer Anni at hendes virksomhed bliver en ren B2B virksomhed, altså uden private henvendelser. Der går næsten ikke en uge, uden en kommune henvender sig.

Til slut fortæller Anni, at hun aldrig har brugt en eneste krone på markedsføring. Alle hendes kunder er kommet i hus via andres referencer, og det må man sige har haft en fantastisk effekt!

Læs mere

denfriedigitaleskole.dk