Når uheldet virkelig er ude, så står der heldigvis folk klar til at komme og hjælpe. Uanset om vi taler ulykker eller brande, så er der brandfolk klar til at hjælpe døgnet rundt her på Nordfyn.

Nordfyns Kommune er med i Beredskab Fyn, der dækker alle fynske kommuner samt Langeland og Ærø. Dog undtaget Middelfart.

For øvrigt er formanden for Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn vores borgmester Morten Andersen.

I de fleste kommuner er det Falck, der dækker beredskabet, således også på Nordfyn. Der er placeret tre brandstationer i kommunen, en i Bogense, en i Søndersø og en i Otterup. De er alle bemandet med deltidsfolk, hvilket vil sige at de bestrider et andet civilt arbejde ved siden af arbejdet som brandmand. Ved en alarm bliver de tilkaldt og skal møde op på den station de er tilknyttet inden for 5 minutter.

For at blive lidt klogere på livet som deltidsbrandmand og Falck som arbejdsplads, har den udsendte besøgt Falck-stationen i Otterup.

Stationslederne

Her møder vi de to stationsledere, som også er holdledere ved udrykninger, Mikkel Ebersbach og Jan Clausen.

En stationsleders opgaver er egentlig den daglige ledelse på stationen med alt hvad det indebærer. Det handler jo om bygninger, køretøjer, brandfolkene og alt andet hvad der ellers er af ledelsesopgaver.

Holdlederrollen ved udrykninger er en noget mere operationel opgave. De kører oftest med forrest i motorsprøjten og har kommunikationen med vagtcentral og andre. På den måde forbereder de opgaven, så de er helt klar, når de når frem til ulykkesstedet eller brandstedet.

De sidder simpelthen i bilen og forbereder den indsats, der skal til, både fysisk og mentalt. Holdlederen er leder af mandskabet på skadesstedet og har gennemgået en speciel holdlederuddannelse på brandskolen, der gør dem i stand til at lede arbejdet på skadesstedet og referere til indsatslederen.

Falck Otterup båd

Deltidsbrandmand

”Alle de ansatte deltidsbrandmænd synes deres arbejde er superinteressant”, fortæller Jan Clausen. ”Man bliver meget hurtigt bidt af det, og for de fleste bliver det hurtigt en livsstil. Der er også et begreb der hedder ’’beredskabsparkering’’. Det ses tydeligt ved supermarkedet, at de biler der er bakket ind i båsen, ja de tilhører brandmænd. Ligeledes ses det i brandmænds hjem, at tøjet ligger på en bestemt måde, så de hurtigt kan komme ud ad døren, når alarmen går. Deltidsbrandmænd er i princippet på vagt 24 timer i døgnet, når de er vagtsat. Og det kan jo godt være en belastning for familien. De skal jo være indforstået med de vilkår, nemlig at man skal smide hvad man har i hænderne når alarmen den går. Det er i øvrigt det samme der gør sig gældende, når vi taler om de virksomheder deltidsfolkene er ansat i.”

Mikkel tilføjer, at skal man virkelig noget vigtigt når man har vagt, ja så er der altid en kollega der stiller sig klar til at bytte.

Hvis man har lyst til at blive brandmand, kan man gå ind på www.blivbrandmand.nu og se hvordan det hele foregår. Både omkring uddannelsen, men også hvor der er ledige stillinger.

Efterfølgende kommer man til samtale hos stationslederen, eksempelvis Mikkel eller Jan, hvor det bliver afklaret, om der skulle skjule sig en ny brandmand i ansøgeren.

Som brandmand starter man med at komme på et grundforløb, hvor man indøver basale ting, og efterfølgende kommer man på et funktionsforløb. Derefter kan man kalde sig rigtig brandmand. Her tilføjer både Jan og Mikkel, at uanset hvor godt uddannet man er, så er den mentale del af brandmanden lige så vigtig. De uddyber, at man som brandmand kommer ud for nogle meget grimme ting, som man skal kunne bearbejde efterfølgende sammen med kolleger eller eventuelt psykologer.

Beredskab Fyn Falck udrykning

Udrykninger

På stationen i Otterup køres der gennemsnitligt en udrykning hver tredje til fjerde dag på årsbasis. Og det er alle ting der køres til. Selvfølgelig brande men også ulykker i trafikken, drukneulykker, miljøulykker og alle mulige andre redningsopgaver.

De fortæller, at man internt i Beredskab Fyn har et fantastisk samarbejde. Specielt med brandstationen i Odense, da de har mange køretøjer og samtidig ligger meget tæt på Otterup og Nordfyn. Men det gælder også omvendt, hvis der for eksempel er sket en drukneulykke i Odense Havn, ja så går der automatisk en alarm i Otterup, så redningsbåden hurtigt kan sættes i vandet ved slæbestedet i Hasmark. Det hænder også at der skal bruges en ekstra tankvogn i Odense, ja så starter Otterups tankvogn op og kører til Odense.

Begge stationsledere fortæller, at det nu er rigtig godt at være ansat i Falck. Man har ledelsesmæssigt fået et helt andet og positivt syn på personalet, og det går også rigtig godt økonomisk for branddelen, så både Mikkel og Jan giver begge udtryk for stor tilfredshed. ”Den gamle korpsånd er ved at vende tilbage”, siger Jan og tilføjer, at det jo også gør det nemmere at rekruttere nye folk til stationerne.

Noget som begge også bemærker, det er følelsen af at vores borgmester Morten Andersen også interesserer sig for den enkelte brandmand og altid møder op til parolerne. Det er noget man lægger vægt på i de kredse.

Så en opfordring til borgerne: Bliv deltidsbrandmand på Nordfyn. Det er noget alle vil få glæde af, ligesom det ville være skrækkeligt hvis ingen brandmænd vi havde. Den samme opfordring skal lyde til virksomhederne – vær positiv hvis en medarbejder ønsker at blive deltidsbrandmand. Der kunne jo også ske noget i din virksomhed.

Læs mere

blivbrandmand.nu