Den grønne omstilling og bæredygtighed er virkelig noget der er oppe i tiden. Derfor skriver NEET om disse emner i denne uge samt de næste to uger.  Samtidig står hele verden i en energikrise, der nok vil få de fleste til at overveje genbrug og skrue gevaldigt ned for energiforbruget.

Vi starter i vores egen kommune og tager en snak med borgmester Morten Andersen. Det skal handle om, hvad Nordfyns Kommune selv gør for at leve op til den grønne omstilling.

Processen med den grønne omstilling er noget, Nordfyns Kommune har været i gang med i mange år. Selvfølgelig mest i de senere år, men fokus på energibesparelser har der været i mange år. Der har været en stor gennemgang af hele kommunens bygningsmasse, som har betydet en masse energibesparende foranstaltninger, netop for at finde ud af hvor det gav bedst mening at gå i gang.  Man udførte energibesparende foranstaltninger hvor tilbagebetalingstiden var helt nede på et år, så det var virkelig lavthængende frugter.”

Der er også institutioner der simpelthen er lukket ned, da det ville være for omkostningstungt at begynde at renovere dem. Der er så bygget nyt, der efterlever de strengeste krav der er til energieffektivitet. Meget af det nye har egentligt været selvfinansieret, da der hurtigt blev et meget lavere energiforbrug.

I det daglige er der også stort fokus på energiforbruget, og meget af det ligger hos pedellerne i de enkelte skoledistrikter. Her bliver alt gennemgået med det formål at reducere energiforbruget.

De gode vaner skal frem i lyset igen, så som at spare på det varme vand og huske at slukke for lyset når man forlader et lokale. Det har der jo ikke været så meget fokus på i mange år, og her er det så at energikrisen er med til at afhjælpe dette. Så intet er ondt, uden det er godt for noget.”

Måske skal medarbejderne på rådhuset også vænne sig til at tage en ekstra trøje på, når de går på arbejde. Der er jo stor forskel på om der er 19 eller 22 grader i lokalerne, når man skal gøre energiforbruget op, især når det er så gammelt et hus som rådhuset er. Det er i alt fald en måde at komme igennem den nuværende krise lige nu. Så skal man selvfølgelig også kigge fremad og se på de længerevarende løsninger. Så det er en ikke ubetydelig økonomisk ekstrapost man kigger ind i, hvis der ikke gøres noget på den korte bane også.

Kommunen skal selvfølgelig ikke blande sig hvad de private husholdninger gør i forhold til bæredygtighed og krise, men det er på sin plads at kommunen går forrest og viser vejen med et godt eksempel. Ligesom det også skal skabe en forståelse for borgerne, der benytter de offentlige bygninger og institutioner.”

Når der kigges på Vej og Park samt Hjemmeplejen, ja så gøres der også meget her. Biodiesel og el-biler har gjort sit indtog.

Ligeledes er det el-busser der kører de regionale linjer, som for eksempel fra Odense til Otterup. Når det næste udbud kommer på kommunale busruter, så vil det også være el-busser der kommer i drift her.

En anden ting i kommunen der er fuld gang i, er omlægning af varmeforsyningen til fjernvarme. Det er en meget stor del af CO2 udledningen der forsvinder, når olie- og naturgasfyrene bliver udskiftet med miljøvenlig fjernvarme. Denne omstilling går nu meget hurtigere end forventet på grund af de nuværende ekstremt høje energipriser.

Med hensyn til det nordfynske erhvervsliv er der også fokus på denne grønne omstilling, fortæller Morten:

Jeg kan tydeligt mærke det, når jeg er ude at besøge virksomhederne i kommunen. Mange har taget denne dagsorden til sig, og det er ikke kun bundlinjen der tæller, men også det generelle syn på miljø og udledning. Det er helt klart også fordi det billede virksomheden gerne vil ses i, skal afspejle viljen til at være en aktør i hele den grønne omstilling. Det er nemlig også noget flere og flere aftagere af produkter og tjenester har et stort fokus på.  Den nuværende energikrise tvinger faktisk de virksomheder, der måske ikke helt er i gang med omstillingen, til at få sat skub i denne proces. Det er for mange virksomheder ikke noget nyt med denne fokus på energibesparende tiltag, for eksempel KiMS, der for syv år siden begyndte at få deres overskudsvarme ud i fjernvarmenettet. Jo, der er meget fokus på disse tiltag ude i det nordfynske erhvervsliv. Tidligere var det udelukkende på udgiftssiden der skete noget når der skulle omstilles til grønt, men nu går klima, miljø og økonomi hånd i hånd ude i virksomhederne.

Læs mere

nordfynskommune.dk