Hvert år offentliggør Dansk Industri og Dansk Byggeri deres respektive undersøgelser om erhvervsvenligheden. Dansk Byggeri dækker, ikke overraskende, byggesektoren, mens Dansk Industris undersøgelse er mere bredt funderet.

I årets undersøgelse fra Dansk Byggeri er Nordfyns Kommune faldet fra nr. 23 til nr. 62, og vi har derfor spurgt borgmester Morten Andersen om baggrunden:

”Der er gang i økonomien og dermed gang i byggeriet. Vi har haft svært at rekruttere det nødvendige antal byggesagsbehandlere, og derfor er byggesagsbehandlingstiden blevet en del længere. Det er den primære grund til vores dårligere placering i Dansk Byggeris undersøgelse.”

Vil det sige, at en placering som nummer 62 er den placering, vi fremadrettet vil se Nordfyns Kommune placeret på?

”Det tror jeg bestemt ikke. Vi har været bevidste om udfordringen og er lykkedes med at rekruttere to byggesagsbehandlere. Vi følger byggesagsbehandlingstiden tæt og jeg glæder mig over, at den seneste opgørelse (fra sidste uge, red.) viser en lavere behandlingstid, og det er også sådan, at vi vil have det.”

Med respekt for Dansk Byggeri, så er Dansk Industri mere bred og får vel også en større mediemæssig bevågenhed. Skal vi frygte et så drastisk fald placeringsmæssigt, som vi har set hos Dansk Byggeri?

”Det har jeg svært ved at forestille mig – siden sidste sommer har vi vel besøgt op mod 35-40 virksomheder. Enkelte havde bemærket den forlængede behandlingstid, men ellers er det bredt set, ikke noget der har fyldt på vores ture rundt til de nordfynske virksomheder. Der har været en generel tilfredshed og det er jeg sikker på, at Dansk Industris undersøgelse, der offentliggøres i september måned, også vil vise,” slutter borgmester Morten Andersen.